Statsbudsjettet 2019: EFO mener veier og havner må gjøres ladeklare

Statsbudsjettet 2019: EFO mener veier og havner må gjøres ladeklare

Statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem av regjeringen 8. oktober. Nå jobber Stortinget med ulike endringsforslag, og EFO bidrar med innspill til fire av stortingskomiteene. Her kan du lese våre forslag.

Statsbudsjettet: En god mulighet til å møte politikerne

Statsbudsjettet gir en unik mulighet for tilgang til politikerne. Denne benytter EFO så godt vi kan. I år holder vi innlegg i fire forskjellige stortingskomiteer for å fortelle om saker som er særlig viktig for elektrobransjen. I tillegg sender vi skriftlige innspill.

Finanskomiteen: Fokus på avgifter

Finanskomiteen ar det overordnede ansvaret for skatte- og avgiftspolitikken. Derfor handler også vårt innspill mest om dette. Her foreslår vi blant annet at man kan redusere elavgiften for byggeplasser, slik at en får fart i elektrifiseringen av disse. For å dekke inn kostnadene foreslår vi at elavgiften i eksisterende bygg kan økes. Det vil i tillegg gi et ekstra incentiv til energieffektivisering og lokal energiproduksjon.

Les vårt notat til Finanskomiteen her:  Notat Fra EFO Til Finanskomiteen

Transportkomiteen: Ladeklare veier og ladeklare havner

I følge elbarometer.no er kun 6 % av transportsektoren i Norge elektrifisert. Ambisjonene er imidlertid store, og politikerne er tydelige på at elektrifisering er løsningen både til land, til havs og i luften. Da trengs det en storsatsing på lading. EFO ber derfor om at det lages en nasjonal strategi for både ladeklare veier og ladeklare havner.

Les vårt notat til Transportkomiteen her:  Notat Fra EFO Til Transportkomiteen

Energi- og miljøkomiteen: Norge kan bli verdens første helelektriske samfunn

Vårt overordnede budskap til Energi-og miljøkomiteen er at de kan bidra til at Norge blir verdens første helelektriske samfunn. I tillegg har vi også her fokus på elavgiften og det å gjøre Norge ladeklart. En annen viktig sak er å få på plass en CO2-avgift på avfallsforbrenning. Det vil være veldig viktig for å få fart i sirkulærøkonomien i Norge.

Les vårt notat til Energi- og miljøkomiteen:  Notat Fra EFO Til Energi Og Miljøkomiteen

Kommunalkomiteen: Energieffektivisering i bygg

Kommunalkomiteen har ansvaret for bygningspolitikken i Norge. Her har vi tidligere fått stort gjennomslag for våre forslag om økt satsing på energieffektivisering. Dessverre har ikke regjeringen fulgt opp forslagene, så et viktig budskap fra oss er at komiteen må fortsette å utfordre regjeringen på dette området.

Les vårt notat til Kommunalkomiteen:  Notat Fra EFO Til Kommunalkomiteen

Lær hvordan Norge kan bli helelektrisk

28. november inviterer vi til en helelektrisk konferanse på Oslo Plaza. Her viser vi at Norge kan bli verdens første helelektriske samfunn. Se program og meld deg på her.