Statsbudsjettet: Lavere elavgift, mer til Enova og fortsatt storsatsing på tuneller

Foto: Stortinget

Statsbudsjettet: Lavere elavgift, mer til Enova og fortsatt storsatsing på tuneller

Statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet ble fremlagt 8. oktober, og EFOs næringspolitiske direktør, Per Øyvind Voie, har gått gjennom det med «elektroøyne». Her er en oversikt over noen av sakene han har bitt seg merke i.

Lavere elavgift og tuneller

De senere årene har elavgiften økt kraftig. I år forslår regjeringen det motsatte, nemlig å senke elavgiften med ett øre etter prisjustering. Ny elavgift blir 15,83 øre. Dette reduserer incentivet for energieffektivisering og solceller, og må først og fremst ses som et forbrukergrep grunnet høye strømpriser. Samtidig øker det lønnsomheten i elektrifisering innen andre sektorer, som transport, bygg og anlegg.

 

Mer til Enova

Overføringene til Enova økes med 344 millioner, og passerer dermed 3 milliarder kroner i 2019. Det ligger også en tydelig føring om at Enova skal prioritere ikke-kvotepliktig sektor sterkere. Dette bør gi et etterlengtet økt fokus på elektrifisering av transportsektoren. Klima- og miljødepartementet foreslår også å endre litt på ordlyden i avtalen de har med Enova, slik at det skal bli lettere for Enova å støtte utbygging av nye hurtigladere for elbiler.

 

Fortsatt lys i tunellen

De siste årene har det vært satset stort på oppgradering av tuneller i henhold til nye EU-krav, og denne oppgraderingen fortsette. Totalt forventer regjeringen å bruke ca 8. milliarder kroner på å oppgradere tuneller over 500 meter.  I 2019 er det satt av penger til 21 slike tuneller, mens de resterende 59 forventes oppgradert i 2020 og 2021.

 

Vei og jernbane

Det legges opp til store investeringer i både vei og jernbane i 2019, og sektoren har en økning fra 2018 til 2019 på hele 7,9 %. Totalt skal det brukes 26,4 mrd på jernbaneformål og 37,1 mrd til veiformål.

 

Avklaring om energiforsyning i bygg kommer i 2019

EFO gikk i mai hardt ut mot et forslag fra Direktoratet fra byggkvalitet om nye energiforsyningskrav i bygg. Vi mener forslaget i praksis vil gi vannbårne løsninger monopol i bygg over 1000m2. Regjeringen varsler i statsbudsjettet at de enda ikke har konkludert, og at de vil komme tilbake til Stortinget om denne saken i 2019.

 

FOTO: Stortinget