Stinn brakke under IEE sitt frokostmøte i Tromsø 1/11

Stinn brakke under IEE sitt frokostmøte i Tromsø 1/11

Det var stinn brakke i Tromsø, da IEE, Interessegruppen for Energi Effektivisering hadde frokostseminar.

IEE er et samarbeid mellom Elektroforeningen og Nelfo.

Over 50 Tromsøværinger trosset snø og kulde og deltok på et spennende og innholdsrikt seminar. Flere av EFOs medlemsbedrifter holdt innlegg. Både Siemens, Eaton og Glamox hadde spennende innlegg.

Fokus på seminaret var at byggeiere kan spare tusenvis av kroner ved å redusere energiforbruket, og innleggene konsentrerte seg om å vise enkle grep for å redusere strømregningen .

Både eiendomsbesittere- og driftere, rådgivere, installatører og leverandører av elektrotjenester og løsninger var av deltakerne.

I januar 2018 vil IEE ha et lignende frokostseminar i Stavanger.