Studie Mangfold – Kvinner i bransjen

Studie Mangfold – Kvinner i bransjen

Er det bærekraftig at en bransje rekrutterer fra under halvparten av befolkningen?

Vår visjon er at Norge skal bli verdens første helelektriske samfunn.

For å nå denne visjonen trenger vi å mobilisere det som er av teknologi, løsninger og ressurser.

En kritisk begrensning er tilgangen på kompetanse og da hjelper det ikke dersom vi i hovedsak rekrutterer menn og overser potensialet for lønnsomhet, innovasjon og verdiskaping som ligger i mangfold.

I januar 2019 engasjerte vi Seema, etter et samlet og bevisst Hovedstyre i EFO, som har satt mangfold på agendaen. Mandatet besto av å finne ut hvor vi står i dag og hva som er potensiale for bransjen gjennom å gjennomføre en potensialstudie som første ledd for å sette mangfold på agendaen.

Vi ønsket vi å kartlegge hvordan det ligger an, hvilke holdninger vi har til mangfold og hvilke tiltak som kan gjøres for å ta ut forretningspotensiale som ligger i mangfold.

Likestilling er et første viktig steg for å sikre bred rekruttering og tilgang til talenter, men det store potensialet ligger i å øke bevisstheten omkring mangfold og lønnsom ledelse av mangfold. Potensialstudien beskriver en bransje med skjevdeling i kjønn og med et stort uutnyttet mangfoldspotensiale. Det er behov for å styrke bredden i rekrutteringen, bevisstheten omkring potensialet i mangfold samt kompetansen til å lede mangfold.

Onsdag 30/10 kl.8 presenterer vi i samarbeide med EBA (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg), våre studier, funn og tiltak for begge bransjeneforeningene.

Sted: NHO – onsdag 30/10 kl. 8 – frokost serveres, arrangementet starter kl. 8.30.

Agenda:
08.00: Mingel og frokost
08.30: Hvorfor har bransjeforeningene satt Mangfold på agendaen? Ida Thorendahl, EFO og Thomas Norland, EBA
08.45:Hva er mangfold og mangfoldledelse? Loveleen Rihel Brenna, Seema
09.00: EBA – hovedfunn i rapporten
09.10: EFO – hovedfunn i rapporten
09.20: Likhetene i rapportene v/ Seema
09.30: Hvorfor setter vi mangfold på agendaen – Berdiftspresentasjon
Mesta as v/ org.sjef. Metha Marie Rosengren Leonhardsen
Schneider Electric v/ vice President of Human Resources, Henrik Holck-Clausen
09.40: Paneldebatt

 

Påmelding her

 

Stikkord
,