efo.no

Se sendingen her.

IEE (samarbeide mellom Nelfo og EFO) har bedt Thema utrede hvordan norske myndigheter kan utforme og realisere et mål og foreslå effektive virkemidler for å øke rehabiliteringstakten i bygninger med fokus på tekniske tiltak. Gode og riktige virkemidler vil kunne motvirke barrierene i markedet, og bidra til at energieffektivisering får større fokus når bygninger rehabiliteres.

Tid: 15 april kl. 1400 - 1500

Agenda

  • Velkommen og bakgrunnen for initiativet v/ Per Øyvind Voie, på vegne av IEE
  • Presentasjon av rapporten – Grønn rehabiliteringsbølge v/ Berit Tennbakk, Thema
  • Overrekkelse av rapporten til Kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup (H)
  • Glamox: Smart belysningsløsning reduserer energiforbruket i parkeringsanlegget opp mot 92 % v/ Glen Møller, Glamox
  • KE Automasjon: Energieffektivisering i eksisterende bygg – det lønner seg! v/ Thomas Liland-Vik, KE Automasjon
  • Panelsamtale, med moderator Per Øyvind Voie (EFO), med deltakere  Ruth Grung (AP), Liv Kari Eskeland (H), Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Tore Strandskog (Nelfo)
Design og utvikling av M51 Marketing