Nyheter fra Elektroforeningen

  • Elvarme er fremtidens varmesystem. Visste du at elektrisk oppvarming er hovedårsaken til at norske bygg har mye lavere klimautslipp enn bygg andre steder i verden? Elvarme er både fleksibelt, effektivt og økonomisk. Les mer i vår ferske brosjyre om elvarme.

  • Elnummer faktureres 15. juni for kunder og 15. august for medlemmer. Har din bedrift oppfylt kravet om minimum 70 % ETIM-egenskaper på alle produkter? Slik unngår dere dobbeltfakturering.  

  • Elektroforeningen organiserte og ledet et frokostmøte og en rundbordssamtale 24. april 2019 om «bygninger som materialbanker» i anledning av Pablo van den Bosch fra Madasters besøk i Norge. Regjeringsplattformen for 2018 slår fast at: “Norge skal bli et foregangsland i en grønn sirkulærøkonomi”.

Hvem er medlemmene våre?