EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Interessegruppen for energieffektivisering

Kompetanse om energieffektivisering i nærings- og yrkesbygg

Interessegruppen for energieffektivisering skal bidra til bærekraftige yrkesbygg med lavere energibruk. IEE bidrar med kompetanse hos medlemsbedriftene om energismarte og lønnsomme tiltak.

Vi skal også bidra til å synliggjøre lønnsomheten som ligger i energieffektvisering for samfunnet, byggeiere og leverandører. IEE er et samarbeide mellom Nelfo og EFO.

Nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing