EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE
Bilde: Bård Ludvig Thorheim (H), Frank Jaegtnes (EFO) & Tore Strandskog (Nelfo).

Fra venstre: Bård Ludvig Thorheim (H), Frank Jaegtnes (EFO) & Tore Strandskog (Nelfo).

Hvorfor reduserer energieffektivisering strømregningen?

15. februar holdt IEE (EFO & Nelfo) webinar om energieffektivisering. Du kan se webinaret her.

Norges befolkning av vært gjennom en kald og dyr vinter. Strømprisene har mangedoblet seg, noe som har skapt både frustrasjon og problemer. Norge må bli bedre rustet for fremtidens ustabile strømregning. For å være beredt på strømkriser må vi finne løsninger som gjør at vi får mest mulig nytte av energien vi allerede har. Energieffektivisering er et av flere tiltak vi må ha som satsningsområde. Halveres bruken av energi i boligen din, vil også strømregningen halveres.

Energieffektivisering– en viktig brikke for å frigi energi til elektrifisering

Regjeringen har satt et mål om å kutte 55% av klimagassutslippene til Norge innen 2030,sammenlignet med 1990. For å nå dette målet, må vi løfte blikket mot energieffektivisering.

Mot 2030 forventer NVE at kraftforbruket i Norge øker mer enn kraftproduksjonen, og at kraftoverskuddet reduseres til 7 TWh. Når avstanden mellom strømproduksjonen og strømforbruket minker, blir strømprisene høyere. Det er derfor viktig å utnytte kraften vi allerede har, for at vi skal unngå flere prissmell i fremtiden. Vi må rett og slett bli flinkere på energieffektivisering. Enova valgte i forrige uke å dele nyheten om at de øker støtteordningene rettet mot energieffektivisering for private husholdninger, dette er gode tiltak, men om vi skal nå målet innen2030, må det mer til verks.

IEE (samarbeid mellom Nelfo og EFO) ønsker å øke kunnskap og bevissthet om energieffektivisering, derfor arrangerte vi et gratis webinar 15. februar. På opptaket kan du høre om hvordan energieffektivisering reduserer strømregningen. Webinaret ble åpnet av Thomas Liland Vik, styreleder i IEE, etterfulgt Frank Jaegtnes, administrerende direktør i Elektroforeningen som tok opp temaet energieffektivisering «Det glemte tiltaket, hvordan blåse liv i det?». Vi fikk besøk av Bård Ludvig Thorheim (H).

Etter panelsamtalen gikk vi videre til punkt nr. 2 på agendaen "Den nye strømregningen - hvordan påvirkes lønnsomheten i energismarte bygg". Her fikk vi besøk av Andreas Strømsheim-Aamodt fra Nelfo, Anders Lie Brenna fra Europower og Kjersti Vøllestad fra Elvia.
Vi avsluttet med en paneldebatt med alle deltakerne.

Live fra studio med Andreas Strømsheim-Aamodt, Fridtjof Okkenhaug, Kjersti Vøllestad og Anders Lie BrennaSiste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing