EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Om EFO

Elektroforeningen (EFO) er en bransjeforening for leverandører og grossister av elektroteknisk materiell, utstyr og løsninger. Våre medlemmer kan levere alt fra stikkontakter og lyspærer til avanserte landstrømanlegg, nordsjøkabler og fremtidens distribuerte energiløsninger. Vi har 173 medlemmer og disse har aktivitet i alle landets fylker. Mange har også stor eksportandel.

Samlet omsetter våre medlemmer for over 50 milliarder norske kroner og de har over 13000 årsverk. EFO fylte 100 år i 2018, så historien er lang.

EFO driver Norges største varadatabase for elektroprodukter, EFObasen, med rundt 260.000 produkter med tilhørende produktinformasjon – og er en aktiv pådriver for digitalisering av byggebransjen. På vegne av en samlet norsk byggevarebransje er vi ansvarlig for implementering av den internasjonale standarden ETIM i Norge. Vi er medeier av selskaper som Boligmappa og Renas og er en av stifterne av Eliaden.

EFO er medlem i European Union of Electrical Wholesalers (EUEW).

Vår visjon: Norge – verdens første helelektriske samfunn

Elektrifisering blir pekt på som det viktigste og mest omfattende tiltaket for å få ned klimautslipp samt utvikle ny verdiskapning. Elektroforeningen har som mål å bidra til at alt som kan elektrifiseres blir elektrifisert. Vår visjon er Norge – verdens første helelektriske samfunn. Vi er en medlemsdrevet stiftelse der våre medlemmer sitter på samt distribuerer løsningene og produktene som skal til for å elektrifisere Norge. Vår oppgave er å synliggjøre den elektrotekniske bransjens rolle samt bidra til at det etableres rammevilkår som gjør at potensialet innen elektrifisering blir tatt ut. De tre viktigste bidragene vi gir er:

  • Digitalisering av produktinformasjon
  • Beslutningstøtte
  • Sikring av rammevilkår for elektrifisering

Digitalisering av produktinformasjon

Med Elektrobransjens felles varedatabase (EFObasen) tilbyr vi en felles digital plattform der alle leverandører og grossister kan legge inn sine produkter med tilhørende informasjon og egenskaper. Produktene får også tildelt bransjens id (el-nummer). Dette skaper en markedsplass for produktene samt tilrettelegger for digitalisering av hele verdikjeden frem til drifting og vedlikehold av bygg og anlegg. Databasen inneholder rundt 250.000 unike produkter og håndterer egenskapsstandarden ETIM som har kraftig utbredelse i bygg og anleggsbransjen.
For å bidra til økt digitalisering av byggenæringen har EFO inngått en avtale med Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) om å gjøre basen bredt tilgjengelig i byggenæringen. Dette gjøres ved at hele basen ligger åpen for søk og innsyn på www.efo.no. I tillegg tilbyr EFO APIer som muliggjør direkte kobling mellom EFObasen og egne bedriftsinterne systemer. Les mer om APIer her.

Beslutningsstøtte

Gjennom regelmessige bransjestatistikker, basert på rapportering fra våre medlemmer, tilbyr vi våre medlemmer oppdatert og god oversikt over utviklingen i bransjen. Statistikkene er brutt ned på enkeltgrupper og tilpasset det informasjonsnivå medlemmene er enige om. I tillegg utarbeider vi ulike bransjeanalyser som beskriver utvikling og trender i bransjen. Vi har også et godt samarbeid med Prognosesenteret der vi jevnlig får tilpassede markedsrapporter og analyser for bransjen. Disse blir gjort tilgjengelige for våre medlemmer.

Sikring av rammevilkår for elektrifisering

For å lykkes med elektrifisering må det være godt samspill mellom næringsliv og politikere/regulerende organer. Vi satser derfor sterkt på næringspolitikk og konstruktivt samarbeid med andre aktører/organisasjoner der vi har felles målsetninger. I tillegg har vi et sterkt og godt samarbeid med miljøorganisasjonene Bellona og Naturvernforbundet. Gjennom aktiv deltakelse i Skift bidrar vi sammen med mange ledende selskaper, til å utvikle ny grønn verdiskapning samtidig som vi skal redusere de norske utslippene med 40% innen 2030.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!
Takk for påmeldingen! Vi kontakter deg
Noe gikk galt med påmeldingen!
Design og utvikling av M51 Marketing