EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGER

Ønsker dere API til EFObasen?

EFObasen er Norges ledende produktdatabase for elektromateriell. Databasen inneholder detaljert produktinformasjon med over 200.000 produkter og brukes av aktører i hele landet innen flere ulike sektorer. Produktinformasjonen er under kontinuerlig utvikling for å ivareta nye krav både fra markedet og det offentlig, f.eks når det kommer til miljøinformasjon, sirkulærøkonomi o.l.

For å bidra til økt digitalisering av byggenæringen har EFO inngått en avtale med Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) om å gjøre basen bredt tilgjengelig i byggenæringen. Dette gjøres både gjennom at hele basen ligger åpen for søk og innsyn på www.efo.no. I tillegg tilbyr EFO APIer som muliggjør direkte kobling mellom EFObasen og egne bedriftsinterne systemer.

API er tilgjengelig for alle ledd i verdikjeden og man trenger ikke være medlem av EFO for å få tilgang til API. Eneste unntak er handelsaktører (grossister, nettbutikker o.l), som må være medlem av EFO for å få tilgang til API.

For tilgang til API må det inngås avtale med EFO. Vår standardavtale kan lastes ned her.

 

Standard API til EFObasen

EFO har utviklet et standard API til EFObasen. Dette inneholder de produktdata som er mest etterspurt i bransjen.

 

Skreddersydd API til EFObasen

I tillegg til vårt standard API har vi mulighet til å tilby skreddersydd og spesialtilpasset API til EFObasen. Et slikt API kan inneholde mer produktdata enn bare de grunndata som inngår i standard API, basert på behov og hva dataene skal brukes til. API kan tilpasses både enkeltselskaper, grupper av selskaper, organisasjoner osv.

Alle tilpasningskostnader og kostnader knyttet til skreddersøm dekkes av kjøper av API.

 

Priser per 01.01.2021

Standard API for bruk i bedriftsinterne systemer:                   24.000 kr / år

Standard API for bruk i systemer/løsninger for videresalg:      Pris etter avtale

Skreddersydd API:                                                                       Pris etter avtale

Årspris faktureres ved avtaleinngåelse.

 

Ta kontakt med oss på elektroforeningen@efo.no dersom du har spørsmål eller ønsker å inngå avtale om API.

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing