Gjør Norge helelektrisk!

«Vri fra fjernvarme til sol – og gjør Norge til verdens første helelektriske land» – Nina Jensen, generalsekretær i WWF

Nyheter fra Elektroforeningen

  • Hvordan kan byggeiere spare tusenvis av kroner ved å redusere energiforbruket? Sammen med Nelfo og Interessegruppen for energieffektivisering (IEE) arrangerer EFO frokostmøte i Oslo 6. september. Ta med dine kunder i Osloområdet og bli med.

  • EFO har fått fullt gjennomslag i Stortinget for vårt forslag om at alle nye bygg må gjøres ladeklare. Samtidig har Stortinget pålagt regjeringen å legge frem en plan for hvordan en skal oppnå 10 TWh i energieffektivisering i eksisterende bygg innen 2030.   – Begge...

  • Norge har overinvestert i fjernvarmeanlegg. Det er lite fremtidsrettet og hindrer innovasjon, nyskapning og samfunnsøkonomisk gunstige løsninger. Det skriver adm.dir i EFO, Frank Jaegtnes, i en kronikk sammen med Nelfo i Dagens Næringsliv.