15. september 2016

Lysende vekst for LED

– Høy kvalitet og betydelig reduserte driftskostnader gjør LED til en soleklar markedsvinner, sier administrerende direktør i Elektroforeningen (EFO), Frank Jaegtnes. Mer enn 50 % av alle lysarmaturer som selges er LED-armaturer. I enkelte segmenter utgjør LED nå over 80 %. Det viser salgsstatistikk fra bransjeforeningen EFO, som sammen med Lyskultur har publisert en pressemelding hvor de oppfordrer offentlige innkjøpere til å prioritere kvalitet.

26. juli 2016

EFO setter dagsorden på Arendalsuka

Arendalsuka har blitt en svært viktig møteplass for politikere, organisasjoner, media og myndigheter. I år er også Elektroforeningen på plass for å sørge for at elektrifisering settes på dagsorden. Torsdag 18/8 arrangerer vi et frokostmøte sammen med Bellona, Nelfo og Siemens om landstrøm og grønne havner. Frokostmøtet er åpent for alle. Mer informasjon her. På kvelden samme dag arrangerer vi "Elektrisk Aften", et lukket arrangement ombord i Bellonas båt, Kallinika. Her har EFO noen ledige plasser, som tilbys medlemmer som er tilstede i Arendal etter første-mann-til-mølla prinsippet. Ønsker du å være med på Elektrisk Aften? Send en epost til elektroforeningen@efo.no. 

12. juli 2016

Hardt ut mot NVE

NVE har lansert sin oppdaterte varedeklarasjon for norsk strøm. Nok en gang fremstiller de det som om hovedmengden av strøm som brukes i Norge slett ikke er ren vannkraft, men tvert i mot skitten kullkraft og atomkraft. Det får EFOs næringspolitiske direktør, Per Øyvind Voie, til å se rødt, og i et nyhetsoppslag hos abcnyheter.no går han hardt ut mot NVE. - NVE gjør norsk industri skitten, truer norske arbeidsplasser og hindrer nye grønne industrietableringer i Norge, sier Voie i oppslaget. Han ber også olje-.og energiminister Tord Lien om å gripe inn ovenfor NVE. Les hele nyhetssaken her (ekstern lenke).

30. juni 2016

Overleverte rapport til utvalget for grønn konkurransekraft

Regjeringen har nedsatt et eget ekspertutvalg som skal foreslå tiltak for styrking og videreutvikling av grønn konkurransekraft i norsk næringsliv. Til Eliadens åpningskonferanse fikk Elektroforum utarbeidet en rapport om elektrobransjens muligheter for grønn akselerasjon. På åpningskonferansen ble rapporten overlevert til næringsminister Monica Mæland, som et innspill til regjeringens arbeid med ny industrimelding. Nå er rapporten også overlevert til regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft, ved Idar Kreutzer, som et innspill til deres arbeid.

8. juni 2016

- Fullt gjennomslag for energieffektiviseringsmål

I forbindelse med Stortingets behandling av Energimeldingen har EFO tatt til ordet for at det trengs et ambisiøst og tydelig mål for energieffektivisering i eksisterende bygg. Da vi i begynnelsen av mai arrangerte et seminar om Energimeldingen sammen med Nelfo og miljøstiftelsen Zero, gikk vi bredt ut og inviterte flere organisasjoner til å slutte seg til vårt mål om 10 TWh i energieffektivisering i eksisterende bygg. - Nå har vi fått fullt gjennomslag, jubler administrerende direktør i EFO, Frank Jaegtnes. For å nå dette målet kreves årlige ENØK-investeringer på over 7 milliarder per år i en 10-årsperiode, noe som innebærer svært gode markedsmuligheter for EFOs medlemmer.

24. mai 2016

Viktig seier i Stortinget

Et forsøk fra Venstre og SV om å få stortinget til å reversere endringene regjeringen har gjort i energikravene er stoppet. – En viktig seier for elektrobransjen, som gir store muligheter for økt bruk av elektriske oppvarmingsløsninger, sier Fagdirektør næringspolitikk i EFO, Per Øyvind Voie.

Les mer.


123456789

© 2016 Elektroforeningen  |  Betingelser for bruk |  Uttalelse om privatliv |  Utviklet av Vivendi as