8. mars 2016

EFO har flyttet til Majorstua

EFO har flyttet til Majorstua, og har fra 14. mars følgende adresse:

Besøksadresse: Fridtjof Nansens vei 17, 5.etg,  0369 OSLO

Postadresse: EFO, Postboks 5468 Majorstuen, 0305 OSLO

Telefonnummer er som tidligere: 22 62 63 50

Vi ser frem til å kunne ønske dere velkomne på besøk i våre nye lokaler.

24. mai 2016

Viktig seier i Stortinget

Et forsøk fra Venstre og SV om å få stortinget til å reversere endringene regjeringen har gjort i energikravene er stoppet. – En viktig seier for elektrobransjen, som gir store muligheter for økt bruk av elektriske oppvarmingsløsninger, sier Fagdirektør næringspolitikk i EFO, Per Øyvind Voie.

Les mer.


23. mai 2016

Bli med på Eliadens åpningskonferanse

EFO er medarrangør av Eliaden, og har vært sentral i utviklingen av programmet for Eliadens åpningskonferanse. Blant innlederne er også vår egen administrerende direktør, Frank Jaegtnes, som skal pressentere en helt ny rapport om mulighetene for grønn verdiskapning basert på norsk elektrisitet. Vi håper å se mange av våre medlemmer på konferansen. Program og påmelding via denne linken

14. april 2016

- Ber det offentlige fokusere mindre på pris

Regjeringen har laget forslag til ny lov om offentlige anskaffelser, og torsdag 14. april var det høring i næringskomiteen om denne loven. EFO var tilstede og fagdirektør næringspolitikk, Per Øyvind Voie, leverte et budskap om økt fokus på miljø, innovasjon og kompetanse. - Våre medlemmer skal selvfølgelig også være med å konkurrere på pris, men i offentlig anbud er prisjaget for dominerende. Selv i anbud hvor pris ikke er viktigste tildelingskriterie ender det ofte med at det er prisen som blir avgjørende. Kompetansen hos innkjøperne må opp, slik at de blir bedre egnet til å vurdere kvalitet, miljø og innovasjon. Og generelt må andre hensyn enn pris tillegges mye større vekt enn i dag, sier Voie. 

14. april 2016

Husk medlemsmøte og generalforsamling onsdag 20 april

Medlemsmøte, generalforsamling og festmiddag er åpne for alle medlemmer av EFO. Alt foregår på Hotel Continental i Oslo fra 16.00 til ca. 22.00. En må gjerne stille med flere deltagere fra samme bedrift.   Påmelding er nødvendig, og gjøres ved å fylle ut vedlagte påmeldingsskjema og sende til ruth@efo.no. Påmeldingsfrist 18. april.

18. februar 2016

EFO inngår samarbeid med Bellona og Zero

EFO har tegnet en treårig samarbeidsavtale med de to miljøstiftelsene Bellona og Zero. - Disse organisasjonene representerer Norges fremste fagmiljøer innen fornybare løsninger, og et tett samarbeid med dem vil styrke vårt arbeid for elektrifisering av Norge, sier fagdirektør for næringspolitikk i EFO, Per Øyvind Voie.  Elektrifisering av transport både til lands og til havs og energieffektivisering i bygg er noen av områdene EFO skal samarbeide med de to organisasjonene om. Administrerende direktør i EFO, Frank Jaegtnes, har stor tro på samarbeidet. - Elektrobransjen har en nøkkelrolle i det grønne skiftet, og vi gleder oss til et tett samarbeid med Zero og Bellona om å rulle ut nye, grønne løsninger, sier Jaegtnes.

12345678

© 2016 Elektroforeningen  |  Betingelser for bruk |  Uttalelse om privatliv |  Utviklet av Vivendi as