8. mars 2016

EFO har flyttet til Majorstua

EFO har flyttet til Majorstua, og har fra 14. mars følgende adresse:

Besøksadresse: Fridtjof Nansens vei 17, 5.etg,  0369 OSLO

Postadresse: EFO, Postboks 5468 Majorstuen, 0305 OSLO

Telefonnummer er som tidligere: 22 62 63 50

Vi ser frem til å kunne ønske dere velkomne på besøk i våre nye lokaler.

8. juni 2016

- Fullt gjennomslag for energieffektiviseringsmål

I forbindelse med Stortingets behandling av Energimeldingen har EFO tatt til ordet for at det trengs et ambisiøst og tydelig mål for energieffektivisering i eksisterende bygg. Da vi i begynnelsen av mai arrangerte et seminar om Energimeldingen sammen med Nelfo og miljøstiftelsen Zero, gikk vi bredt ut og inviterte flere organisasjoner til å slutte seg til vårt mål om 10 TWh i energieffektivisering i eksisterende bygg. - Nå har vi fått fullt gjennomslag, jubler administrerende direktør i EFO, Frank Jaegtnes. For å nå dette målet kreves årlige ENØK-investeringer på over 7 milliarder per år i en 10-årsperiode, noe som innebærer svært gode markedsmuligheter for EFOs medlemmer.

24. mai 2016

Viktig seier i Stortinget

Et forsøk fra Venstre og SV om å få stortinget til å reversere endringene regjeringen har gjort i energikravene er stoppet. – En viktig seier for elektrobransjen, som gir store muligheter for økt bruk av elektriske oppvarmingsløsninger, sier Fagdirektør næringspolitikk i EFO, Per Øyvind Voie.

Les mer.


23. mai 2016

Bli med på Eliadens åpningskonferanse

EFO er medarrangør av Eliaden, og har vært sentral i utviklingen av programmet for Eliadens åpningskonferanse. Blant innlederne er også vår egen administrerende direktør, Frank Jaegtnes, som skal pressentere en helt ny rapport om mulighetene for grønn verdiskapning basert på norsk elektrisitet. Vi håper å se mange av våre medlemmer på konferansen. Program og påmelding via denne linken

14. april 2016

- Ber det offentlige fokusere mindre på pris

Regjeringen har laget forslag til ny lov om offentlige anskaffelser, og torsdag 14. april var det høring i næringskomiteen om denne loven. EFO var tilstede og fagdirektør næringspolitikk, Per Øyvind Voie, leverte et budskap om økt fokus på miljø, innovasjon og kompetanse. - Våre medlemmer skal selvfølgelig også være med å konkurrere på pris, men i offentlig anbud er prisjaget for dominerende. Selv i anbud hvor pris ikke er viktigste tildelingskriterie ender det ofte med at det er prisen som blir avgjørende. Kompetansen hos innkjøperne må opp, slik at de blir bedre egnet til å vurdere kvalitet, miljø og innovasjon. Og generelt må andre hensyn enn pris tillegges mye større vekt enn i dag, sier Voie. 

14. april 2016

Husk medlemsmøte og generalforsamling onsdag 20 april

Medlemsmøte, generalforsamling og festmiddag er åpne for alle medlemmer av EFO. Alt foregår på Hotel Continental i Oslo fra 16.00 til ca. 22.00. En må gjerne stille med flere deltagere fra samme bedrift.   Påmelding er nødvendig, og gjøres ved å fylle ut vedlagte påmeldingsskjema og sende til ruth@efo.no. Påmeldingsfrist 18. april.

12345678

© 2016 Elektroforeningen  |  Betingelser for bruk |  Uttalelse om privatliv |  Utviklet av Vivendi as