Gjør Norge helelektrisk!

«Vri fra fjernvarme til sol – og gjør Norge til verdens første helelektriske land» – Nina Jensen, generalsekretær i WWF

Kommende kurs og arrangementer

Hos oss kan du registrere deg som medlem eller kunde.

Nyheter fra Elektroforeningen

  • På veien mot det helelektriske samfunnet trenger vi noen overgangsordninger. Fjernvarme har vært en slik i byggsektoren. Biodrivstoff kan være en slik i transportsektoren. Men på sikt må alt elektrifiseres.  Les bloggen til adm dir i EFO, Frank Jaegtnes.

  • Olje- og energidepartementet (OED) har sendt EUs «Vinterpakke» på høring. EFO svarer med å vise til tidligere olje- og energiminister, Tord Liens, uttalelser om at ordningen med opprinnelsesgarantier ikke henger på grei, og ber OED arbeide for å av

  • I april er EFO medarrangør av både workshop om elektrifisering av fiskeri- og havbruksnæringen og en studietur til Hamburg med tema landstrøm i cruisehavner. Begge deler er åpne for våre medlemmer. Vil du delta?