EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Hva får jeg som medlem?

Som medlem i EFO får du mulighet til å registrere dine produkter i EFObasen. Produktene og produktdataene som registreres i EFObasen blir tilgjengelige for alle grossistene i EFO. De samme produktene blir også søkbare for byggherrer, arkitekter og rådgivere gjennom ulike APIer som EFO selger videre.

Medlemmer i EFO får halv pris på Elnummer og langtidsreservasjoner i EFObasen. Fakturering av Elnummer og langtidsreservasjoner skjer en gang per år, ca. 1. september.

Du får videre mulighet til å delta i våre statistikker hvor alle våre medlemmer bidrar med omsetningstall. Du vil dermed motta elektrobransjens beste informasjonsgrunnlag når det gjelder utviklinger og trender.

Medlemmer av EFO får også tilgang til analyser av det elektrotekniske markedet, bygg- og anleggsmarkedet samt andre analyser som EFO gjennomfører.

EFO jobber aktivt ovenfor myndigheter og politikere for å bedre rammevilkårene for deg som medlem. Sammen med våre samarbeidspartnere har EFO blant annet fått gjennomslag for økt bruk av elektrisk oppvarming i bygg og vi har påvirket til en storstilt satsing på energieffektivisering. For deg som medlem jobber vi også for å øke tyngden i det næringspolitiske arbeid for bedre rammebetingelser for bransjen.

Videre har du som medlem mulighet til å delta på forskjellige medlemsmøter og generalforsamling og får dermed mulighet til å påvirke EFOs arbeid og beslutninger.
Som medlem får du også tilsendt nyhetsbrev.

For å bli medlem kan du sende inn en søknad her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!
Takk for påmeldingen! Vi kontakter deg
Noe gikk galt med påmeldingen!