EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Hjelp til bruk av statistikkmodulen

Registrering av omsetning

For å få logget inn, trenger du først å ha opprettet en bruker med rettigheter til å gå inn på statistikksiden til din medlemsbedrift. Hvis du ikke har en bruker enda, kan du ta kontakt med oss for å opprette en.

Du logger deg inn ved å gå til statistikksiden: https://statistikk.efo.no. Det er også mulig å komme frem til innloggingssiden ved å klikke seg inn via hjemmesiden vår.

Etter at du har logget inn vil du ha flere valg på menylinjen. Trykk på «Innmelding». Du kommer nå til innmeldingssiden. Hvordan denne siden ser ut, kommer an på om din medlemsbedrift har meldt inn omsetning før eller ikke.

Hvis din medlemsbedrift har meldt inn omsetning tidligere, vil det være en tabell synlig på siden. Dette er de gruppene som dere tidligere har meldt inn omsetning på. Dersom dere ønsker å endre på listen, er det bare å ta kontakt, så ordner vi det.

Hvis dette er første gangen noen i din medlemsbedrift skal melde inn omsetning, kan det hende at det ikke er en tabell synlig. Det betyr at det ikke er klart for innmelding, fordi det er ikke registrert hvilke blokknumre dere skal melde inn omsetning på enda. Send oss en e-post med hvilke blokknumre dere skal melde inn omsetning på, så ordner vi det.

Hvis du får opp en tabell, er du klar til innmelding. Det som skal meldes inn er blokknummeret (allerede utfylt), og omsetning i tusen kroner. Hvis omsetningen var 10.000kr, skal det altså stå 10 i feltet for omsetning.

Det er to måter å fylle ut tabellen på:

  • Du kan fylle ut feltene rett i nettleseren, og så trykke på «Meld inn». Dette er den letteste måten å gjøre det på hvis du har få verdier du skal registrere.
  • Du kan laste ned et Excel-ark med hele tabellen ved å trykke på «Last ned mal», for så å fylle inn verdiene. Etterpå laster du opp Excel-arket ved å trykke på knappen ved siden av «Velg fil for opplasting», og så trykke på «Last opp fil». Tabellen vil oppdateres like etterpå med de opplastede verdiene, så du kan dobbeltsjekke at de er riktige. Dette er den letteste måten å gjøre det på hvis du har mange verdier du skal registrere. Når du melder inn omsetning via Excel-malen, trenger du ikke å trykke på «Meld inn».

Hvis denne oppgaven ble utført av noen andre i din medlemsbedrift tidligere, kan det hende de har noen lure triks for å få tallene ut fra de interne systemene og inn i Excel-arket. Dere kan også ta kontakt med oss for å se på hvordan det kan gjøres lettest mulig.

Hente ut statistikker

Start med å logge deg på statistikksiden, enten ved å gå til https://statistikk.efo.no eller ved å klikke deg inn via hjemmesiden vår.

Når du har logget inn, har du to valg. Du kan enten se over grafene på «Grafer»-siden, eller du kan laste ned Excel-rapporter under «Nedlastning»-siden. Her er oversikten over hva du kan finne på «Grafer»-siden:

Hvis du ønsker å laste ned Excel-rapporter, går du til «Nedlastning»-siden.

Her kan du laste ned ulike rapporter, basert på hva du velger i nedtrekksmenyen:

  • Hvis du velger «Alle leverandører», får du se en liste over alle leverandørstatistikkene du har tilgang til. Tallene i disse rapportene viser totalomsetning innenfor EFOs medlemsmasse, delt på blokknummergrupper. Har du tilgang til fagstatistikker, er de også tilgjengelige her.
  • Hvis du velger «Alle grossister», får du se en liste over de to grossiststatistikkene, som er fordelt per gruppe eller fylke.
  • Hvis du velger din bedrifts navn, får du en liste over statistikker i henhold til den gruppen din bedrift tilhører. Dette er enten leverandør eller grossist. Rapporten viser hva din egen bedrift har meldt inn av omsetning, i tillegg til:
  • Markedsandel – din bedrifts markedsandel innenfor denne gruppen av alle EFOs medlemmer.
  • Endring i markedsandel – hvordan din markedsandel innenfor EFO har endret seg fra samme kvartal i fjor.
  • Endring i egenomsetning – hvordan din bedrifts omsetning har endret seg fra siste kvartal til tilsvarende kvartal i fjor.
  • Endring i totalomsetning – hvordan omsetningen for alle EFOs medlemsbedrifter innen denne gruppen har endret seg fra siste kvartal til tilsvarende kvartal i fjor.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!
Takk for påmeldingen! Vi kontakter deg
Noe gikk galt med påmeldingen!