EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Arendalsuka: Energieffektivisering og lokal energiproduksjon

Mer informasjon om programmet kommer fortløpende.

Introduksjon v/ Frank Jaegtnes, EFO & Bjørn Kjærand Haugland, Skift

  • Potenisalet i energieffektivisering og utbygging av solceller på tak for å nå klimamålene for 2030 v/TBA
  • Få fart på investeringene og utbygging av lokal energiproduksjon v/TBA
  • Regulatoriske hindringer og barrierer/forventniner til handlingsplan for energieffektivisering v/TBA

Sted

Torvscenen

Dato

17

.

08

.

2023

Tid

08:00-09:00

Bli medlem i EFO
Bli medlem