EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Arendalsuka: Energieffektivisering og lokal energiproduksjon

  • Introduksjon og innledende samtale v/ Frank Jaegtnes EFO og  Bjørn Kjærand Haugland , Skift
  • Energikommisjonens utredning v/ Liv Monica Stubholt, partner i Selmer og medlem av Energikommisjonen
  • Potensialet i energieffektivisering og utbygging av solceller på tak for å nå klimamålene for 203 0 (Moderator: Bjørn Kjærand Haugland) v/ Kim Robert Lisø,GK,  Rasmus Nord, Sweco og Elisabeth Sæther, OED
  • Få fart på investeringene og utbygging av lokal energiproduksjon (Moderator: Frank Jaegtnes ) v/ Geir Bjørkeli , Corvus Energi, Thor Christian Tuv , Solenergi FUSen og Linda Ørstavik Öberg , Huseierne
  • Forventninger til handlingsplan for energieffektivisering (Moderator: Bjørn Kjærand Haugland ) v/ Harald Nikolaisen , Statsbygg og , OED
  • Oppsummering og avslutning v/ Frank Jaegtnes og Harald Nikolaisen

Sted

Torvscenen

Dato

17

.

08

.

2023

Tid

08:00-09:00

Bli medlem i EFO
Bli medlem