EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Arendalsuka: Helelektrisk - Hvor elektrifisert er Norge?

Oppdatert tema og agenda kommer, dette er en placeholder.

Hvor elektrifisert er Norge?

Innen 2040 kan nesten all bruk av fossile brensler bli erstattet av fornybar elektrisitet. Norge er et foregangsland på elektrifisering, men fortsatt har vi en lang vei å gå. Helelektrisk gir en oversikt over elektrifiseringsgraden i kommune-Norge og de ulike sektorene, og har som mål å vise hvilke grep vi kan ta for å redusere Norges klimagassutslipp.

Vi ser på elektrifiseringsgraden av Norge - hva har endret seg siden i fjor, og hvor står vi nå? Hva er veien videre?

Samarbeid mellom Å Energi, Bellona, Siemens og EFO.

Program:

  • Hvorfor helelektrisk? v/ Frank Jaegtnes, administrerende direktør i Elektroforeningen
  • Et helelektrisk Norge - hvordan ligger vi an? v/ Tonje Nilsen , energi- og klimapolitisk rådgiver i Bellona
  • Elektrifisering av norsk industri v/ Nils Klippenberg , administrerende direktør i Siemens
  • Nettbehov ved elektrifisering v/ Astrid Hilde, samfunnskontakt Glitra nett/ Å energi
  • Veien til et helelektrisk Norge - hva skal til? v/ Petter Støa, forskningsdirektør i Sintef Energi
  • Panelsamtale mellom innlederne

Sted

Torvscenen

Dato

15

.

08

.

2023

Tid

10:00-11:00

Bli medlem i EFO
Bli medlem