EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGER

Digital EFObaseskole onsdag 2/12 kl. 9-10

Ta med det du har av spørsmål til EFObasen og ETIM etc.

Vi løser det der og da.

Link til møtet kommer i egen e-post.

Sted

Digitalt

Dato

02

.

12

.

2020

Tid

09.00:10.00

Bli medlem i EFO
Bli medlem