EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Markedet etterspør klima og miljødata- hvordan er det tilrettelagt i EFObasen og hvilke muligheter åpner det?

Om foredraget:

Ord som krise og katastrofe blir brukt av media og aktører i bransjen, men vanskelige tider gir også muligheter. Digitaliseringen innen bygg- og anleggsbransjen har pågått for fullt i flere år, og den bringer med seg en bølge av revolusjonerende ideer og teknologier som vil transformere både arbeidsmetoder, boforhold og samarbeidsformer.

EFObasen tilrettelegger for markedets økende etterspørsel etter klima- og miljødata samtidig som den åpner opp for nye muligheter. Den fungerer som en felles produktdatabase for elektrobransjen i Norge, bygget på den internasjonale standarden ETIM. Ved å samle og dele informasjon om elektroprodukter fra ulike leverandører, gir EFObasen kunder, installatører, rådgivere og andre aktører i verdikjeden en enkel og effektiv måte å finne de nødvendige produktene på. Ved bruk av produktdatamaler (PDT) struktureres og presenteres informasjon om produktene, inkludert deres egenskaper, funksjoner, miljøpåvirkning og sirkularitet. Dette muliggjør sammenligning av produkter, beregning av klimagassutslipp, støtte til sirkulære forretningsmodeller og integrasjon med andre digitale verktøy som BIM (bygningsinformasjonsmodellering).

Sted

ELIADEN: Hall D, åpen scene, NOVA Spektrum

Dato

28

.

05

.

2024

Tid

15.00-15.30

Bli medlem i EFO
Bli medlem