EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGER

Medlemsmøte og generalforsamling tirsdag 21/4 på Hotel Continental - UTSETTES

EFOs generalforsamling 21.april utsettes grunnet koronaviruset.

I henhold til Lov for EFO skal generalforsamling avholdes innen utgangen av april måned. EFOs hovedstyre håper imidlertid på medlemmenes forståelse for at dette ikke lar seg gjennomføre slik situasjonen nå er som følge av koronaviruset. Styret har derfor vedtatt å utsette generalforsamlingen til høsten. Dato og tidspunkt vil bli fastsatt og kunngjort så snart situasjonen tillater det.

Som en konsekvens av at generalforsamlingen utsettes har styret også vedtatt at alle tillitsvalgte blir sittende i sine verv frem til ordinær generalforsamling kan avholdes. Styret har også godkjent et foreløpig budsjett for EFO, slik at foreningen kan fortsette å jobbe til beste for medlemmene i denne vanskelige situasjonen. 

Sted

Dato

21

.

04

.

2020

Tid

Bli medlem i EFO
Bli medlem