EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGER

Ber energiminister Tina Bru avvise forslaget til ny nettleie

NVE lanserte forslag til ny nettleie

NVE lanserte onsdag 02.09 sitt forslag til ny nettleie. Forslaget går i hovedsak ut på at nettselskapene pålegges å endre nettleien slik at minimum 50 % hentes inn via et fastledd som er uavhengig av energibruk. Dette i motsetning til dagens nettleie, hvor hoveddelen hentes inn via ett påslag basert på husholdningenes strømforbruk. Forslaget er nå oversendt fra NVE til olje- og energidepartementet, hvor det er olje- og energiminister Tina Bru som tar den endelige avgjørelsen.


Forslaget bør sendes i retur

Til TU.no forteller NVEs direktør, Kjetil Lund, at NVE ikke har noe tall på hvor mye det er mulig å spare ved å tilpasse seg de nye nettleiemodellene, eller om incentivene blir sterke nok til å unngå store utbygginger av nettet. - NVE innfører altså en helt ny modell for nettleie uten å ha noen som helst formening om hvorvidt den nye modellen vil bidra til å nå målet om å redusere effekttopper. Det er rett og slett oppsiktsvekkende, og bør i seg selv være nok til at Tina Bru og OED sender forslaget i retur! Det sier næringspolitisk direktør i Elektroforeningen, Per Øyvind Voie.

Ingen effekt på effektbruk

Han  tror ikke forslaget fra NVE vil få noen som helst effekt når det kommer til hovedmålet med endringen – å redusere effekttopper. Når sikringsstørrelse for mange blir det avgjørende for hvor høyt fastledd de får lurer vi på to ting, sier Voie. - Har NVE undersøkt om folk flest faktisk vet hvilken sikringsstørrelse de har? Og har NVE undersøkt om folk flest er villige til å betale tusenvis av kroner for å endre sin sikringsstørrelse opp og ned basert på endringer i sin livssituasjon? Vi tror tilnærmet alle vil beholde den sikringen de har i dag, med den konsekvens at NVEs forslag ikke gir noen som helst effekt når det kommer til å redusere effekttopper.


Ønsker rabatt når det er god kapasitet i nettet

For å oppnå målet om å kutte effekttopper ønsker Elektroforeningen seg en modell hvor det blir billigere å bruke strøm når kapasiteten i nettet er god, slik for eksempel Glitre Energi Nett har innført for sine kunder i Drammensområdet. Der er nettleien betydelig lavere om natten, noe som gjør det gunstig å stille inn elbilen på nattlading. - Vi trenger ei nettleie som gir incentiver for energismarte bygg - det gjør overhodet ikke NVEs nye forslag, sier Voie.

Energieffektivisering og solceller blir mindre lønnsomt

En annen konsekvens av NVEs nye forslag er at det blir betydelig mindre lønnsomt for folk flest å installere solceller og/eller å gjennomføre energieffektiviseringstiltak. NVE stiller nemlig krav om at energileddet i nettleien ikke skal utgjøre mer enn maksimalt 50 % av den totale nettleien. Når en større del av nettleien blir fakturert som et fastledd uavhengig av energibruken svekkes lønnsomheten i å redusere egen energibruk, enten ved energieffektiviseringstiltak eller gjennom å produsere egen strøm fra f.eks solceller.

Elektroforeningen mener dette bryter med uttalte politiske mål. Stortinget har flere ganger slått fast at de ønsker mer energieffektivisering i bygg og mer lokal energiproduksjon. Begge deler må anses som konfliktfri kraft, noe en skulle tro alle ønsker seg når en ser debattene rundt vindkraft landet rundt. Da blir det helt uforståelig at NVE ønsker å svekke incentivene for dette.

Håper på Tina Bru

Elektroforeningen hadde møte med Tina Bru rett før sommeren for å diskutere nettopp effekttariffer. - Vi opplevde at statsråden hadde stor forståelse til argumentene fra oss og en rekke andre organisasjoner om hvorfor NVEs opprinnelige forslag ikke var godt nok. Vi forventer derfor også at hun vil lytte til våre innspill nå, og håper hun gjør som vi foreslår og sender NVEs nye forslag i retur med en tydelig beskjed om å gjøre en grundigere jobb før neste forslag legges frem.

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing