EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Ber politikerne doble Enovastøtten til energitiltak

Økt støtte er et kinderegg

Økt støtte til energitiltak i boliger er et kinderegg,sier Per Øyvind Voie, næringspolitisk direktør i EFO. Han nevner tre positive effekter; For det første kan det bidra til å redde arbeidsplasser, ved at det stimulerer til økt etterspørsel hos bedrifter som nå er hardt rammet av koronakrisen. For det andre vil det bidra til at forbrukere, som hittil har fått svært lite støtte fra Enova, nå kan få et ordentlig bidrag til å redusere egne energikostnader. Og for det tredje bidrar energitiltak i boliger til økt forsyningssikkerhet i det norske strømnettet.

 

Frykter permitteringer og oppsigelser

Flere tusen arbeidstakere er i dag sysselsatt i bedrifter som arbeider med å installere varmepumper, ventilasjonsanlegg, solenergianlegg og energieffektivisering. I tillegg kommer arbeidsplasser hos leverandører og grossister. Dette er arbeidsplasser i små og store firmaer over hele landet.Disse bedriftene trues nå av permitteringer og oppsigelser. Økt støtte fra Enova vil være et viktig tiltak for å motvirke dette.

 

Ber klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn om hjelp

Sammen med 10 andre organisasjoner har EFO henvendt seg til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn for å få hjelp. I brevet ber organisasjonene Rotevatn om å instruere Enova om å doble støttesatsene ut året 2020.

 

Brevet ligger som pdf. øverst i saken

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing