EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Det blir sommer i år også!

Kjære alle sammen.

Etter en litt spesiell vår går det nå mot sommerferie for de fleste av oss. Vi legger bak oss en vår med unntakstilstand og masse usikkerhet. Siden nedstengningen 12 mars har det vært stor aktivitet i bransjen for å holde hjulene i gang og finne løsninger på svært vanskelige utfordringer. Det har vært stor pågang hos oss i EFO og vi har forsøkt å bistå etter beste evne. Verdien av fellesskapsløsninger for hele bransjen blir bare større i krisetider.

 

Mange medlemmer har vært gjennom noen tøffe måneder og har vært nødt til å permittere store deler av de ansatte.  En ekstremsvekkelse av den norske kronen gjorde situasjonen enda vanskeligere. Nå har kronen styrket seg betydelig siden bunnen, men usikkerheten rundt videreutvikling er fortsatt stor. Flere medlemmer har hentet tilbake permitterte ansatte. Likevel ser vi at forventningene til andre halvår er svært lave, og at mange venter videre fall i omsetningen utover 2. halvår. Vi i EFO jobber aktivt næringspolitisk for å sikre tiltak som kan bidra til å motvirke denneutviklingen.

 

En av organisasjonene vi jobber tett sammen med er Nelfo. Det settes opp et medlemsmøte i Teams den 24 juni og der også Ove Guttormsen,adm.dir i Nelfo deltar. Ove vil dele noen refleksjoner om hvordan utsiktene er for elektrikeren. Jeg oppfordrer alle til å delta på dette møtet (meld deg på her).

 

Midt oppi dette har vi også kjørt innspurten på en helt ny EFObase. Her har bistand og testing fra dere vært uvurderlig. Den nye EFObasen ble lansert 2 juni. Vi har som forventet hatt noen mindre innkjøringsproblemer, men i sum har overgangen gått veldig bra. Vi jobber nå med å rette opp feil som er meldt inn og vil i tiden fremover også videreutvikle EFObasen med ny og spennende funksjonalitet. Vi har et tett og godt samarbeid med NRF som etter hvert også vil gå over til nye database. Jeg vil spesielt rette en takk til alle dere som har kommet med gode innspill og tilbakemeldinger på den nye EFObasen. Takk også for at dere har utvist tålmodighet gjennom lanseringen.

 

Til slutt vil jeg på vegne av alle i Team-EFO  ønske dere alle en riktig god norsk sommer!

Bestehilsen

Frank Jaegtnes, Administrerendedirektør i EFO

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing