EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

EFO årsrapport 2020

2020 – året mange ønsker å glemme, men alle vil huske.

For de fleste vil nok 2020 stå igjen som et svært spesielt og krevende år. Vi ble alle truffet av korona og nedstengningen 12 mars. Det var en solid prøvelse for hele samfunnet og det er flere næringer og virksomheter som har forsvunnet i løpet av året. Vi har måttet endre arbeidsmønstre, levemåte. Teams er nå den nye møteplassen og en fast del av hverdagen. En god del av disse endringene kommer nok til å vedvare også etter at pandemien er over.

Slik starter EFO sin årsrapport for 2020 - ta deg tid til spennende lesing.

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing