EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

EFO er vertskap for det første internasjonale ETIM-forumet

Elektroforeningen skal være vertskap for det aller første internasjonale ETIM-forumet. Sammen med ETIM International samler vi 70 ETIM-spesialister fra hele verden til et 3-dagersforum i hjertet av Oslo.

ETIM international eier den internasjonale klassifiseringsstrukturenfor teknisk informasjonsdata, ETIM Classification Model. ETIM International er et fellesskap av nasjonale ETIM-organisasjoner og har sitt offisielle sete i Brussel. Det er per dags dato 16 medlemsland, av disse finner man blant annet: Norge, Sverige, Finland, Nord-Amerika og Australia. I ETIM International-styret sitter det 6 styremedlemmer, Frank Jaegtnes fra Elektroforeningen er en av dem. Nå arrangeres ETIM-forumet for første gang, og det er EFO som har gleden av å være vertskap.

- Vi gleder oss stort til å samle ETIM-spesialistene fra hele verden. Det blir 3 lærerike dager som vil være med på å legge grunnmuren for det store ETIM-fellesskapet. Å standardisere ogstrukturere produktdata gjør bygg- og elektrobransjen klar for morgendagen, vi fjerner siloene og sørger for raskere prosesser, sier Frank Jaegtnes, administrerende direktør i Elektroforeningen.

ETIMs historie startet i 1991. På den tiden ble ETIM skapt som en enkel informasjonsmodell som skulle støtte digitale prosesser for installasjonsbedrifter.
Senere ble det viktigere å samkjøre kommunikasjonen om forskjellige produkter, og satsningen gikk derfor på produktklassifisering av installasjonsprodukter.
ETIM vokser,ikke bare geografisk og i sektorer, fagområdet er i kontinuerlig endring. Det som tidligere var en klassifiseringsmodell med et knippe funksjoner som skulle hjelpe brukere med å finne riktig produkt, er nå blitt så mye mer. Et av ETIMs viktigste hovedoppgaver er blitt å kunne gi full informasjonsutveksling til BIM-prosjekter.

Under forumet i Oslo i uke 39 er det digitalisering som står på agendaen. Ruters CEO, Bernt Reitan Jenssen, holder Keynote-foredrag om Ruters digitaliserings- og strategireise i forbindelse med folks endrede reisevaner under og etter pandemien. Det blir også satt søkelys på BIM, og på hvordan bransjene kan benytte seg av 3D-modellering til prosjekter, og hvordan standardiseringen av parameterne for BIM bør gjøres.

ETIM Norge

ETIM-Norge er et samarbeid med de tre store fagområdene innen Byggebransjen. Elektro, VAVVS og Bygg går sammen om samordning og standardisering gjennom respektive produktdatabaser (EFObasen og NOBB).

For å møte nåtidens og fremtidens behov for digitalisering samordner de innholdet i de to produktdatabasene med grunnlag i den internasjonale begrepsstrukturen ETIM. Strukturen brukes blant annet aktivt av store internasjonale aktører som ABB, Siemens og Schneider Electric.

  • BIM står for Building Information Modelling, og er et samleord for 3D-visualisering av modeller som f.eks produkter og gjenstander.
  • Produktklassifisering er en logisk og entydig klassifisering (taksonomi) av produkter i ulike produktklasser (kategorier), utformet slik at alle innenfor en og samme sektor kan kommunisere om disse produktene uten misforståelser.
  • ETIM-modellen gir en oversikt over de viktigste tekniske egenskapene til hver produktklasse som benyttes for å beskrive og for å finne produktene. Hver klasse har flere synonymer som gjørdet mye enklere for alle å finne riktig produkt.

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing