EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

EFO inngår samarbeid med to leverandører av EPD generatorer

EFO inngår samarbeid med to leverandører av EPD generatorer

Stadig flere stiller krav om miljødokumentasjon i form av EPDer. EFO ønsker å bistå våre medlemmer i arbeidet med å ta frem EPDer, og inngår derfor samarbeid med to ulike leverandører av EPD generatorer.

Krav om EPDer

Stadig flere stiller krav om miljødokumentasjon i form av EPDer. Særlig gjelder dette i offentlige prosjekter. EFO har lenge vært positive til dette. – Vi synes det er bra at fokus flyttes fra utelukkende pris, til andre viktige kvaliteter, som miljøegenskaper. Det sier adm.dir i EFO, Frank Jaegtnes. EFO tar nå grep for å gjøre det lettere for medlemmene å utvikle EPDer og å publisere disse i EFObasen.

Samarbeid med LCA Norge og One Click LCA

EFO har denne uken inngått samarbeidsavtaler med både LCANorge og One Click LCA om utvikling av EPD generatorer for EFOs medlemmer. Gjennom å samarbeide med to ulike aktører håper EFO å bidra til at alle medlemmer uavhengig av størrelse finner en løsning som passer for seg. – Vi som bransjeforening kan bidra til å senke terskelen for våre medlemmer gjennomå utvikle felles verktøy, samtidig som det også kan bidra til å redusere kostnadene for våre medlemmer.

Presenteres i løpet av høsten

De to ulike aktørene går nå i gang med å skreddersy løsninger tilpasset EFOs medlemmer. Deretter vil løsningene med tilhørende prismodeller bli presentert for EFOs medlemmer. – Vi kaller inn til et informasjonsmøte så snart løsningene er klare. Vi har tydelige ambisjoner om å få dette raskt på plass, slik at de første brukerne kan være i gang allerede før årsskiftet. Målet er å tilby gode løsninger til en gunstig pris, sier Jaegtnes.

Søker testbrukere

Ønsker deres bedrift å være blant de første som tester de nye EPD generatorene som er under utvikling? EFO ønsker kontakt med medlemmer som vil være testbrukere. Interesserte bes sende en epost til phillip@efo.no.

Samarbeid med EPD Norge er allerede på plass

EFOsamarbeider allerede med EPD Norge, og de første EPDene er for lengst på plass i EFObasen. Nå håper EFO at de nye verktøyene vil bidra til at enda flere av medlemmene utvikler EPDer. – EPDer er kommet for å bli – og det er viktig at elektrobransjen ikke blir sist i klassen når det kommer til å ta disse i bruk.

Hva er EPDer?

Kort fortalt er en EPD, eller en Environmental Product Declaration, en systematisk, standardisert,transparent og tredje parts verifisert oversikt over produktets miljø prestasjon gjennom hele livssyklusen. En EPD brukes av hele verdikjeden.

For mer informasjon anbefaler vi et besøk til EPD Norge.

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing