EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

EFO på Arendalsuka 2023

Av:
Last ned PDF
9.6.2023

EFO reiser som vanlig til Arendalsuka i midten av august, og er allerede godt i gang med planleggingen.

Nedenfor finner du vår foreløpige agenda - denne vil oppdateres kontinuerlig. Skal du til Arendal? Ta turen innom EFObåten, Mystique, i Pollen, eller få med deg arrangementene våre på Torvscenen!

Sirkulærøkonomi: Kritiske råvarer
- hva nå?

Dato: 14. August

Kl: 12:00-13:00

Sted: EFObåten, Mystique

Om arrangementet: Pandemien vi nettopp har opplevd har vist oss hvor sårbare vi er når det gjelder tilgangen til kritiske råvarer. I tillegg til dette står vi også overfor den pågående konflikten i Ukraina, som har skapt ytterligere usikkerhet rundt tilgangen til viktige råmaterialer. Disse hendelsene har tydelig demonstrert behovet for å adressere problemet med råvaremangel.

Elektroforeningen med Frank Jaegtnes i førersetet, setter denne viktige samtalen på agendaen under Arendalsuka 2023. Arrangementet vil fokusere på elektrobransjens avhengighet av råvarer og de potensielle konsekvensene av råvaremangel.

I denne samtalen vil Renas sin markeds- og kommunikasjonssjef Anja Ronesen , Anniken Aarrestad fra Econa og medlem av Skift, Ellen Anette Høvik , kommunikasjonssjef i Circular Norway, dele sine perspektiver og erfaringer knyttet til råvaremangel i elektrobransjen. De vil diskutere hva vi har lært av pandemien og Ukraina-krisen, og hvordan vi kan styrke vår beredskap og bærekraftige tilgang til råvarer ved neste store krise.

Lenke til arrangementet på Arendalsuka sine nettsider.

Helelektrisk: Hvor elektrifisert er Norge (en oppdatering kommer innen 25. juli)

Dato: 15. August

Kl: 10:00-11:00

Sted: Torvscenen

Om arrangementet: Innen 2040 kan nesten all bruk av fossile brensler bli erstattet av fornybar elektrisitet. Norge er et foregangsland på elektrifisering, men fortsatt har vi en lang vei å gå. Helelektrisk gir en oversikt over elektrifiseringsgraden i kommune-Norge og de ulike sektorene, og har som mål å vise hvilke grep vi kan ta for å redusere Norges klimagassutslipp.

Vi ser på elektrifiseringsgraden av Norge - hva har endret seg siden i fjor, og hvor står vi nå? Hva er veien videre?

Arrangementet er i samarbeid med Å Energi, Bellona og Siemens.

Program:

 • Hvorfor helelektrisk? v/ Frank Jaegtnes, administrerende direktør i Elektroforeningen
 • Et helelektrisk Norge - hvordan ligger vi an? v/ Tonje Nilsen , energi- og klimapolitisk rådgiver i Bellona
 • Elektrifisering av norsk industri v/ Nils Klippenberg , administrerende direktør i Siemens
 • Nettbehov ved elektrifisering v/ Astrid Hilde, samfunnskontakt Glitra nett/ Å energi
 • Veien til et helelektrisk Norge - hva skal til? v/ Petter Støa, forskningsdirektør i Sintef Energi
 • Panelsamtale mellom innlederne

Lenke til arrangementet på Arendalsuka sine nettsider

RoHS-direktivet – Hva vil det si for bygg i årene som kommer?

Dato: 16. August

Kl: 14:00-15:00

Sted: EFObåten, Mystique

Om arrangementet: Lys- og elektrobransjen estimerer at det er over 10 millioner lysarmaturer blir berørt som følge av utfasingen av lysstoffrør og kompaktlysrør. Fra og med 25. august i år vil det ikke være tillatt å produsere eller importere visse lysstoffrør som T5 og T8 i alle EU og EØS land. Dette er et resultat av RoHS direktivet som har til hensikt er å begrense bruk og spredning av farlige stoffer, i dette tilfellet kvikksølv.

Lyskultur og EFO inviterer til samtale i EFObåten rundt direktivet og hva dette vil si for bygg i årene som kommer.

Ida Thorendahl, daglig leder i Lyskultur leder samtalen mellom ulike aktører i lys- og elektrobransjen, og får besøk av blant annet: Frank Jaegtnes , Elektroforeningen, Toril Bache Jenssen , Glamox,  Anders Fylling, Statsbygg,  Tord Christensen, Signify og Jens Eddie , Lyskultur.

Lenke til arrangementet på Arendalsuka sine nettsider

Skift og EFO: Energieffektivisering og lokal energiproduksjon

Dato: 17. August

Kl: 08:00-09:00

Sted: Torvscenen

Om arrangementet:

 • Introduksjon og innledende samtale v/ Frank Jaegtnes EFO og  Bjørn Kjærand Haugland , Skift
 • Energikommisjonens utredning v/ Liv Monica Stubholt, partner i Selmer og medlem av Energikommisjonen
 • Potensialet i energieffektivisering og utbygging av solceller på tak for å nå klimamålene for 203 0 (Moderator: Bjørn Kjærand Haugland) v/ Kim Robert Lisø ,GK,  Rasmus Nord , Sweco og , OED
 • Få fart på investeringene og utbygging av lokal energiproduksjon (Moderator: Frank Jaegtnes ) v/ Geir Bjørkeli , Corvus Energi, Thor Christian Tuv , Solenergi FUSen og Linda Ørstavik Öberg , Huseierne
 • Forventninger til handlingsplan for energieffektivisering (Moderator: Bjørn Kjærand Haugland ) v/ Harald Nikolaisen , Statsbygg og Elisabeth Sæther, OED
 • Oppsummering og avslutning v/ Frank Jaegtnes og Harald Nikolaisen

Lenke til arrangementet på Arendalsuka sine nettsider

Har vi kompetanse til å gjennomføre det grønne skiftet?

Dato: 17. August

Kl: 11:30-12:30

Sted: MØR biffhus

Arrangør: Nelfo, Norsk Industri, Fornybar Norge, Rådgivende Ingeniørers Forening, Norsk Forening for Elektro og Automatisering, Elektroforeningen

Om arrangementet:

For å lykkes med det grønne skiftet er tilgangen på kompetanse helt avgjørende. Teknologi, regulering og markeder er i rask endring.  

I NHOs Kompetansebarometer melder 7 av 10 bedrifter et udekket kompetansebehov. De som bygger mer kraft og sørger for effektiv energibruk, elektrifiserer og digitaliserer samfunnet, altså løser klimautfordringer og skaper ny industri, står frem med de største behovene.

Hvordan skal arbeidsgivere, arbeidstagere, myndigheter og politikerne spille på lag. Livslang lærling i arbeidslivet kan gi kompetanse og kapasite

Er økt satsing på bransjeprogrammer veien å gå? Hvordan stimulere til økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet? Vil den norske modellen, trepartssamarbeidet, være et sentralt verktøy? Og på lengre sikt, hvordan motivere ungdom og flere kvinner å velge teknisk utdanning? Hvilken rolle har arbeidslivets parter her?

Vi samler politikere og bransjens egne folk til en bred diskusjon om utfordringene og mulige løsninger.

EFOs administrerende direktør deltar i fagsamtalen "Slik kan vi få retning og fart på kompetansetilgangen for grønn omstilling".

Lenke til arrangementet på Arendalsuka sine sider

Mangfold i Elektrobransjen, og kåring av Elektrokvinnen og Elektrobransjens Mangfoldspris

Dato: 17. August

Kl: 15:30-16:30

Sted: Torvscenen

Om arrangementet: Elektrobransjen er preget av lav kvinnenandel kombinert med et stort spenn av nasjonaliteter og bakgrunner. Elektroforeningen har gjennomført to potensialstudier som viser at bransjen har mye å vinne på å øke mangfoldet og å skape en mer inkluderende kultur for alle, uansett kjønn, legning og bakgrunn. Derfor har EFO tatt initiativ til en mangfoldssatsning i Elektrobransjen. I 2022 delte vi for første gang ut prisen «årets elektrokvinne», og i år oppretter vi en pris for Årets Mangfoldsbedrift.

Program:

Velkommen og introduksjon v/ Frank Jaegtnes, administrerende direktør i Elektroforeningen, EFO

Innledning til samtale: Elektrobransjen i dag v/ Ekaterini Oscarsen, HR-direktør hos GK Norge

Samtale: Hva kan elektrobransjen gjøre for å øke mangfoldet? med: Frank Jaegtnes(adm.dir EFO),  Heidi Lie(distriktssekretær, EL og IT Forbundet), Ida Thorendahl(daglig leder Lyskultur),  Ove Guttormsen(adm.dir Nelfo) og Åse Kristin Ask Bakke(familie og kulturkomiteen, AP).

Utdeling av Elektrokvinnen 2023

Utdeling av Elektrobransjens Mangfoldspris 2023

Avslutning

Lenke til arrangementet på Arendalsuka sine nettsider

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing