EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

EFObasen inngår samarbeid med EPD-Norge

Etterspørselen etter EPDer øker stadig. Nå har EPD-Norge inngått samarbeid med elektrobransjens masterdatabase, EFObasen, slik at EPDer knyttet til tekniske produkter blir tilgjengelig for langt flere.

- Vi er stolte over å kunne annonsere at det nå er på plass en løsning for distribusjon av EPDer i EFObasen. Dette gjør det enklere for våre medlemmer å dokumentere miljøavtrykket på sine produkter ovenfor kunder i hele verdikjeden. Løsningen har vært etterspurt lenge, og vi har hatt et veldig godt samarbeid med EPD-Norge for å få dette på plass. Det sier EFObase-sjef, Phillip Tran.

 

600 EPDer tilgjengelig

Gjennom samarbeidet med EPD-Norge har EFObasen fått tilgang til 600 publiserte EPDer og dettet antallet vil øke fortløpende. Disse er nå tilgjengelig i EFObasen, og mappet mot basens ulike produkter, slik at produkteier enkelt kan velge å synliggjøre EPDene i databasen.

 

Nye samarbeid på vei

EFO jobber også aktivt opp mot andre EPD databaser, slik at enda flere ferdig publiserte EPDer kan leses rett inn i EFObasen. I første omgang er det snakk om to store europeiske databaser. – At vi kan koble oss opp mot ulike databaser og lese ferdige EPDer rett inn i EFObasen er en stor forenkling for våre medlemmer. Har de en publisert EPD i en av disse basene er alt de trenger å gjøre å godkjenne denne for publisering i EFObasen, så er den åpen og tilgjengelig for alle EFObasens brukere, forteller Tran.

 

Jobber med verktøy for nye EPDer

I tillegg til å publisere eksisterende EPDer jobber EFO med å utvikle et bransjeverktøy for utvikling og publisering av nye EPDer. Dette arbeidet skjer i samarbeid med LCA-Norge. – Løsningen har dessverre tatt litt tid å få på plass, men vi jobber så fort vi kan og håper at vi snart har noe konkret å presentere også her.

 

Etterspørselen etter EPDer øker

- Mange av våre medlemmer og kunder opplever at etterspørselen etter miljødokumentasjon generelt, og EPDer spesielt, øker. Vi vet også at det offentlige jobber med nye innkjøpskriterier hvor EPDer blir vektlagt i mye større grad enn i dag. Som bransje er vi positive til dette, og som bransjens masterdatabase er det en selvfølge at EFObasen tilrettelegger for at denne type informasjon blir tilgjengelig for alle som har bruk for den, avslutter Tran.

 

Hva er EPDer?

Kort fortalt er en EPD, eller en Environmental Product Declaration, en systematisk, standardisert, transparent og tredje parts verifisert oversikt overproduktets miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. En EPD brukes av heleverdikjeden.

 

EPD gir miljørådgivere og innkjøpere, et bedre grunnlag for å vurdere miljøbelastningen på produkt ved innkjøp av varer og tjenester.

EPD gir ledere bedre beslutningsgrunnlag i strategiske prosesser i forbindelse med produkt- og miljøutvikling.

EPD gir ansvarlige for utvikling og innovasjon et viktigredskap ved produktutvikling og forbedringer i hele produktverdikjeden.

EPD gir markedsansvarlige nødvendig dokumentasjon av miljøegenskaper i henhold til kundens krav.

 

For mer informasjon anbefaler vi et besøk til EPD Norge.

Meld deg på digitalt arrangement om EPDer i EFObasen onsdag 23/6

 

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing