EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Endringer i statistikkene

Av:
Last ned PDF
2.5.2018

For statistikkene fra 1. kvartal 2018 har det kommet flere endringer som det er nyttig å vite om. Under kan du lese om alle endringene og hvordan de fungerer.

Bakgrunn

Aller først er det viktig å understreke at endringene vi gjør først og fremst påvirker rapportene som du kan laste ned, ikke innmeldingen. Man kan med andre ord fortsette å melde inn som før.

Bakgrunnen for endringene som gjennomføres er at Elektroforeningen har et ansvar for å levere gode og tilstrekkelig aggregerte rapporter. Et konkret grep vi gjør for å sikre dette, er at alle grupper i alle våre statistikker skal ha minst fire innmeldere. Det er flere måter å nå dette målet på, noen steder har det blitt flere som melder inn enn tidligere, andre ganger må vi aggregere nivået og et par tilfeller har vi måttet legge ned fagstatistikker.

Fagstatistikkene er undergrupper av leverandørstatistikken (også kjent som PI-statistikken), og dekker typisk en produktgruppe i detalj. Frem til nylig har det vært fem fagstatistikker, men dette tallet har variert gjennom årene. Fagstatistikkene er tilgjengelige kun for de medlemmene som deltar, og det er frivillig å delta i fagstatistikkene.

Som et av våre mest engasjerte medlemmer pleier å si; «statistikkene lever». Vi har alltid tilpasset statistikkene til medlemmene våre og gjort endringer underveis, og det kommer vi også til å fortsette med. Dersom det er noen som mener at det er behov for en ny fagstatistikk innenfor et produktområde, er vi åpne for å undersøke om det er gjennomførbart. Det fordrer at det er nok medlemmer som ønsker å delta i en slik statistikk. I motsetning til leverandørstatistikken, er dagens fagstatistikker på nivå 3 i blokknummerstrukturen, dvs. det mest detaljerte nivået. Da må alle som skal delta melde inn på nivå 3 også.

Du kan ta kontakt med meg om du har spørsmål til endringene som gjennomføres, eller hvis du har forslag til nye fagstatistikker. Jeg kan nås på pal@efo.no.

Hvis du ønsker å se over hvordan blokknummerstrukturen ser ut, kan du se her:

Nedlastning blokknummer

Endringer for alle statistikkene

I alle statistikkene er det innført et filter som sjekker at det er minst fire medlemmer som har meldt inn i hver blokknummergruppe. Dersom det er minst fire, skjer ingenting. Dersom det er færre enn fire, vil verdiene skjules, og samles i en gruppe som heter «Oppsamling av grupper med få innmeldere». Dersom det er få grupper som skjules, vil de fjernes helt, slik at det ikke er mulig å regne seg frem til hva som er fjernet.

Endringene i hver enkelt statistikk

Leverandørstatistikken

Leverandørstatistikken består av all omsetning fra importører og produsenter som er medlemmer i EFO. Den har frem til ganske nylig hatt flere detaljnivåer, fra svært detaljert, til mer aggregert. Nå standardiserer vi, og holder detaljnivået på blokknummernivå 1, dvs. et aggregert nivå.

Lysarmatur

Strukturen i lysarmaturstatistikken har endret, og statistikken fortsetter for øvrig som før.

Kabel

Dette er den nyeste av fagstatistikkene. Her blir det noen justeringer, både aggregeringer og noen produktgrupper som forsvinner ut.

Varmekabel

Varmekabelstatstikken har kanskje den beste dekningen av våre fagstatistikker, og fortsetter som før med et par unntak. Endringene består i at et par produktgrupper forsvinner.

Lyskilde

Lyskildestatistikken har vært svært omfattende, men med relativt få deltakere. Etter å ha gått noen runder for å finne løsninger for å fortsette statistikken, har vi konkludert med at den legges ned.

Nødlys

Dette har vært den største fagstatistikken i ant. produktgrupper, og samtidig den med færrest deltakere. Etter en undersøkelse i hvilke grep vi kunne gjort for å drive statistikken videre, har vi konkludert med at den legges ned.

Grossiststatistikken

Grossiststatistikken oppfyller allerede alle de nye kravene, og det blir derfor ikke gjort noen endringer i denne.

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing