EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Hjemmekontor for alle ansatte i EFO

EFO har innført hjemmekontor for våre ansatte.
Vi er tilgjengelig på telefon og e-post som normalt, og vil gjøre vårt ytterste for å fortsatt levere god service til alle våre medlemmer. 
     
Vi har valgt å avlyse eller utsette alle møter/arrangementer med mer enn 10 deltagere frem til påske. Så langt det er mulig vil øvrige møter gjennomføres via skype/teams/telefon istedet for fysisk oppmøte.    
Arrangementer etter påske vurderes fortløpende med utgangspunkt i informasjon fra myndighetene. Dette gjelder både generalforsamlingen 21. april og Eliaden 26.-28. mai. Dersom arrangementene utsettes vil vi informere om dette via nyhetsbrev, vår hjemmeside  og vår Facebookside.
     
Vi har også anbefalt våre ansatte å unngå reiser med kollektivtransport og med fly. Dette gjelder også på fritiden. Dersom vi bidrar til å minske folketettheten på transportløsningene bidrar vi samtidig til å redusere risikoen for de som er avhengig av å benytte disse løsningene. 
 
EFOs råd til våre medlemmer
EFO har har fått flere henvendelser fra medlemmer rundt Korona og hvordan en skal håndtere dette. Noen eksempler på spørsmål:
Hva gjør en med omreisende selgere?
Kan en nekte ansatte å reise til utlandet på ferie?
Bør vi avlyse planlagte møter?
Hvordan er permitteringsreglene?
Er det konkrete tiltak vi bør innføre?
     
EFO har ingen spesialkompetanse på denne typen situasjon, og vi henviser derfor til informasjon fra myndighetene og oppfordrer våre medlemmer til å følge de til en hver tid gjeldende råd og anbefalinger.
     
Vi oppfordrer alle medlemmer til å holde seg orientert om situasjonen gjennom offentlige kanaler:
     
Folkehelseinstituttets sider om Korona gir mange gode og konkrete råd om hvordan man som personer og bedrifter skal håndtere smitterisiko.
     
NAV sine  sider gir god informasjon om permitteringsregler. Korona er grunnlag for at varselfristen for permitteringer reduseres til 2 dager.
     
Regjeringens sider gir informasjon om de politiske tiltakene. Her kommer det informasjon om økonomiske støtteordninger fredag. På regjeringens sider finner man også de      offisielle reiserådene.
     
Virke og NHO gir har begge også klare råd og anbefalinger som kan være verdt å se på.
      

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing