EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGER

Julehilsen til våre medlemmer

Kjære medlem,

Sjelden har julen og det nye året vært så ønsket som i år. For de fleste vil nok 2020 stå igjen som et svært spesielt og krevende år. Vi ble alle truffet av korona og nedstengningen 12 mars. Det var en solid prøvelse for hele samfunnet og det er flere næringer og virksomheter som har forsvunnet i løpet av året. Vi har måttet endre arbeidsmønstre, levemåte og tatt i bruk nye løsninger som for eksempel digitalt samvær. En god del av disse vanene og endringene kommer nok til å vedvare også etter at pandemien er over, og med det få varige effekter for flere næringer.

Men hva så med vår bransje – elektrobransjen? Vi har også merket effekten av korona. Det startet med en god del nedstengning og permitteringer samtidig som en svekket krone rammet mange hardt. Næringspolitisk jobbet vi på høygir med å fremme vår bransje som kritisk og med å spille inn tiltak som ville holde aktivitetsnivået oppe går vår bransje. Vi har fått mange tilbakemeldinger om at krisen virkelig har vist viktigheten av en forening som EFO, hvor dere sammen kan løse utforinger i fellesskap i stedet for at alle skal gjøre samme jobben hver for seg.

Det er vanskelig å spå om fremtiden. Flere bransjer lurer nå på hvordan «hverdagen» blir fremover. Heldigvis er vår bransje forankret i et underliggende samfunnsbehov. Eksisterende bygg og infrastruktur skal fornyes. Nytt skal bygges. I tillegg er elektrifisering posisjonert som den viktigste komponenten når norske klimautslipp skal kuttes. Det lover godt.

I oktober lanserte vi en oppdatert versjon av vårt elbarometer. Dette viser at vi har nådd 53% elektrifisering, en økning på to prosent siden 2018. Elektrifiseringen stopper ikke opp og det er behov for våre løsninger og kompetanse. Samtidig må vi ta innover oss at også vår bransje endrer form og må tilpasse seg nye arbeidsformer og økt bruk av ny teknologi.

For Elektroforeningen har dette vært digitaliseringens år. Vi deltar i utarbeidelse av digitalt veikart for hele BAE bransjen og tar gjennom EFObasen en sentral rolle innen digital produktinformasjon. I sommer lanserte vi en helt ny EFObase som er rigget for det som kommer. Her har dere medlemmer bidratt fantastisk ved å komme med innspill til ny funksjonalitet og forbedringer samt stilt opp på testing. Tusen takk for det! Målet for 2021 er å berike EFObasen med betydelig flere produkter samtidig som det arbeides iherdig med å forbedre kvaliteten på den informasjon som ligger der.

Vi ser også at handelen blir enda mer digital og har gjennom året tatt frem en plattform som skal sikre standardisert og effektiv formidling av transaksjoner og handelsmeldinger. Her har grossistene gått foran og vist vei for en løsning som vi lanserer som bransjeløsning på nyåret. Vi har store forventninger til dette.

Noe av det vi har savnet mest er de faste fysiske møteplassene der vi kan treffes og dele erfaringer om utvikling i bransjen. Alt har vært gjennomført digitalt i år og det har fungert bra. Digitale møter har også bidratt til at flere av dere som ikke har hatt anledning til å møtes fysisk også har kunnet delta. Kanskje blir det normale en kombinasjon av fysiske og digitale møter?

Det er med en forsiktig optimisme vi går inn i det nye året. Mange piler peker i riktig retning, men det er fortsatt en del skjær i sjøen.

Alle vi i EFO ønsker dere alle en fredfull og fin høytid. Ta vare på hverandre og hold dere friske, så møtes vi til et riktig godt 2021.

Julehilsen

Frank

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing