EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGER

Lanserer ny EFObase: - all produktinformasjon på ett sted

Lanserer ny EFObase:

- all produktinformasjon på ett sted

Elektroforeningen(EFO) har lansert en helt ny EFObase. – Vårt mål er at EFObasen skal være masterdatabasen for elektroprodukter. Det innebærer at leverandører registrerer alle sine produkter med all produktinformasjon i basen, og at grossister,elektrikere, rådgivere, arkitekter og alle andre som har behov for produktinformasjon bruker EFObasen som kilde til denne. Det sier adm.dir i EFO, Frank Jaegtnes.

 

Vil fra240.000 til 500.000 produkter

EFObasen inneholder i dag over 240.000 produkter fra mer enn 500 ulike leverandører. Jaegtnes mener potensialet er betydelig større, og sier at den nye EFObasen er rigget for å håndtere det dobbelte. – På litt sikt håper vi å passere 500.000 aktive produkter i EFObasen.

 

Produktinformasjoner nøkkelen til digitalisering av byggebransjen

Produktinformasjon spiller en nøkkelrolle i digitaliseringen av byggebransjen. Derfor tror og håper vi at den nye EFObasen vil bli aktuell for stadig flere brukere, både blant leverandører som legger inn produktinformasjon og blant ulike aktører som tar den i bruk.

 

Fokus påvalidering av data

For å sikre at EFObasen er relevant hos dem som trenger produktdata er det viktig at dataene i EFObasen er korrekt. Jaegtnes sier det derfor er stort fokus på validering av data i den nye varedatabasen. – Alle nye produkter går gjennom en automatisk og en manuell kontroll før de publiseres i EFObasen. I tillegg vil alle leverandører oppleve at det kommer tøffere krav også til eksisterende produkter. Dette er ikke noe EFO gjør for å være strenge, men fordi markedet krever det. – Om produktinformasjonen i EFObasen ikke er god nok må den hentes et annet sted. Vi er derfor helt avhengig av nøyaktig,fullstendig og kvalitetssikret produktinformasjon, sier Jaegtnes.

 

Med ETIMsom standard

EFO har i Norge hovedansvaret for ETIM – den internasjonale standarden for produktegenskaper. EFObasen er derfor tilpasset ETIM, og det er et krav om at alle produkter må ha minimum 70 % av alle ETIM-egenskaper utfylt.

 

 Tilrettelagt for nye produktegenskaper

Mens dagens EFObase først og fremst brukes internt i elektrobransjen ønsker EFO at den nye EFObasen også skal inneholde informasjonen som trengs i resten av verdikjeden.– Vår ambisjon er at EFObasen skal være masterdatabasen for elektroprodukter. Det innebærer at leverandører registrerer alle sine produkter med all produktinformasjon i basen, og at grossister, elektrikere,rådgivere, arkitekter og alle andre som har behov for produktinformasjon bruker EFObasen som kilde til denne.

Derfor er den nye EFObasen tilrettelagt for å kunne inneholde langt mer informasjon om hvert produkt enn den gamle EFObasen. – Arkitekter har for eksempel behov for litt annen informasjon om et produkt enn det en grossist har. Denneinformasjonen vil vi tilrettelegge for at de kan finne i EFObasen, sier Jaegtnes.

 

Avtale med Direktoratet for byggkvalitet om å være masterdatabase

EFO har sammen med de to andre store byggevaredatabasene i Norge inngått avtale med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) om å være masterdatabaser for digitaliseringen av byggebransjen. - Avtalen skal sikre at vi tilrettelegger EFObasen for all lovpålagt produktinformasjon, og er et strålende eksempel på godt samarbeid mellom det offentlige og næringslivet, sier Jaegtnes.

 

Stolt EFObasesjef

Phillip Tran har jobbet i EFO i 14 år og er sjef for EFObasen. Han er stolt over å kunnelansere en helt ny EFObase og lover at alle brukere vil merke stor forbedring. -Dette er en gledens dag både for meg, hele EFO og alle brukere av EFObasen,sier han. I snart to år har han ledet arbeidet med den nye varedatabasen. Det har både vært krevende og tidvis utfordrende, men prosjektet har i all hovedsak gått i henhold til plan. Det takker han både utvikleren, Interkodex,samarbeidspartner NRF og de øvrige ansatte i EFO for. Men den største takken retter han til alle brukerne som har bidratt med både testing og oppmuntring underveis. – Alle brukere av EFObasen har gledet seg til den nye basen, og deres bistand til testing og har vært uvurderlig, sier Tran.

 

Ny funksjonalitet kommer

Selv om den nye EFObasen nå er lansert er ikke arbeidet ferdig. - Helt ferdig blir vi nok aldri heller, da krav fra både brukere og markedet endrer seg hele tiden. EFO har et løpende prosjekt de neste to årene hvor de vil videreutvikle databasen og legge til stadig ny funksjonalitet som skal gjøre hverdagen bedre og mer effektiv for EFObasens brukere. – Ingenting gjør meg mer glad enn en fornøyd EFObasebruker som sier at EFObasen hjelper vedkommende i hverdagen,forteller EFObasesjefen.

 

Standardiseringsiden 1969

EFO har jobbet med standardisering av produktinformasjon siden 1969. Det vår året hvorvedtaket om forløperen til dagens EFObase, Elnummerbanken, ble fattet. Siden har EFObasen vært under mer eller mindre kontinuerlig utvikling for å tilfredsstille kravene i markedet til god produktinformasjon. Dagens EFObase er en heldigital produktvaredatabase tilrettelagt for at all produktinformasjon om elektroprodukter kan samles på ett sted.

 

Åpen for alle på EFO.no

EFObasen ligger åpent tilgjengelig for alle via EFOs hjemmeside, efo.no. Alle som ønsker kan søke og finne informasjon om alle produktene i databasen. Ønsker man å bruke informasjonen i egne systemer må man ha en avtale med EFO om dette. Alle som ønsker å legge inn produkter i EFObasen kan gjøre dette. Man trenger ikke være medlem i EFO for å registrere produkter, men man må godta EFObasens retningslinjer og inngå en avtale om dette.

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing