EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGER

NORGE ER 53 % ELEKTRIFISERT

Elbarometer.no oppdatert med 2020-tall

EFO står sammen med Bellona bak nettstedet Elbarometer.no, som viser hvor elektrifisert Norge er, både som helhet og fordelt på sektorer. Torsdag 29/10 ble Elbarometeret oppdatert med 2020-tall. Dette er den første oppdateringen på to år.

 

Norge er 53 % elektrifisert

Oversikten på Elbarometer.no viser at Norge som helhet nå er 53 % elektrifisert. Det er en oppgang på 2 %-poeng siden 2018. Vi trenger mye større fart i arbeidet med økt elektrifisering, sier Voie.

 

Transportsektoren leder an

Den eneste hovedsektoren som kan vise til fremgang og økt elektrifisering er transportsektoren. Den økte elektrifiseringsgraden er drevet frem av særlig flere elbiler og introduksjonen av en rekke elektriske ferger. Veitransporten har gått fra 7 % elektrifisering i 2018 til 13 % elektrifisering i 2020. Kysttransporten har gått fra 0 % til 3 % i samme tidsrom. Dette er store sektorer som dermed drar landsgjennomsnittet opp.

 

Politikk virker

Den økte elektrifiseringsgraden i transportsektoren viser at politikk virker. Dette er områder hvor politikerne har satt ambisiøse mål, og fulgt opp med gode rammebetingelser og virkemidler. Det gir resultater, sier Voie. Han ønsker nå at erfaringene fra transportsektoren overføres også til andre sektorer. - Det er avgjørende om vi skal lykkes med ambisjonene om Norge som verdens første helelektriske samfunn.

 

Alle tall på elbarometer.no

Alle tallene i Elbarometeret ligger åpent og gratis tilgjengelig for alle på nettsiden elbarometer.no. Der finner en også grafikk som fritt kan benyttes (krediteres elbarometer.no) og podcasten Elbarometeret som går i dybden på flere av sektorene i elbarometeret.

 

Tina Bru og Espen Barth Eide deltok under oppdateringen

Oppdateringen av Elbarometer.no ble sendt live på EFOs Youtubekanal, med deltagelse fra EFO, Bellona, olje- og energiminister Tina Bru (H) og stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap). Sendingen ligger åpent tilgjengelig på Youtube.

Foto:Kolonihaven Studio.

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing