EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Bilde: Alleksana/Pexels

Ny nettleiemodell – hva betyr det for deg og meg?

Den 1. juli ble det innført en ny nettleiemodell. Kort fortalt skal nettleiemodellen sørge for en bedre utnyttelse av det allerede eksisterende strømnettet vårt, slik at vi kan unngå de høye forbrukstoppene, uten å måtte bygge ut mer enn nødvendig. For at Norge skal kunne fortsette å utvikle industrien, elektrifisere og kutte utslipp, er vi avhengig av å ha tilgang på nok energi. Målet med den nye nettleiemodellen er å jevne ut strømbruken over døgnet, og dermed lette litt av trykket på strømnettet.
EFO, sammen med 28 andre organisasjoner, har lenge jobbet med å få frem en mer rettferdig nettleiemodell, og vi er fornøyde med at vi fikk gjennomslag på endringen av nettleiemodellen.

Kort fortalt – hvordan fungerer den nye modellen?

De som bruker mindre, skal betale mindre. Modellen baserer seg på to ledd. Kapasitetsleddet og Energileddet. Det er disse som avgjør hva strømregningen din kommer på hver måned.

Kapasitetsleddet

Kapasitetsleddet er et ledd som baserer seg på hvor mye strøm du bruker samtidig, og blir et bestemt beløp. Om man I løpet av en dag klarer å jevne ut strømforbruket, vil man få et lavere “kapasitetsledd”, enn om man bruker masse strøm på en og samme tid.

Energileddet

Energileddet er enda et godt virkemiddel for å spre bruken av energi til hele døgnet. Energileddet er et beløp per kilowattime, som vil være billigere på natten enn på dagtid. Man betaler altså mindre per kilowattime man bruker på natten, fremfor det man bruker på dagtid. Har man elbil vil det f. eks være gunstigere å lade over natten. EFO ønsker å presisere at man ikke bør kjøre vaskemaskiner og lignende apparater når man sover, dette kan være brannfarlig.

Hva er forskjellen på nye og gamle modellen?

For å forklare den nye nettleiemodellen, ser vi tilbake på den gamle. Tidligere var prisen på nettleien delt i to ledd, den ene var en fast del (fastleddet) og den andre var variabel (energileddet).  

Det som var «fastleddet» var det samme beløpet hver måned, og var kun avhengig av det nettselskapet man brukte. Istedenfor å være et fast beløp hver måned, vil fastleddet byttes ut med «kapasitetsleddet», og baserer seg på hvor mye av kapasiteten på strømnettet du bruker samtidig i løpet av en måned. Bruker du mye strøm samtidig, vil kapasitetsleddet ditt øke den måneden, og du vil betale mer enn om du har fordelt bruken.

Når det kommer til energileddet, ble beløpet tidligere bestemt av hvor mye strøm man brukte. Man betalte per kilowattime som ble brukt. Fra og med 1. juli vil prisen på kilowattimene endre seg avhengig av når på døgnet, og når i løpet av en uke, de brukes.

Hvordan kan du påvirke strømregningen?

Den nye nettleiemodellen gjør at en selv har større påvirkningskraft på hva de månedlige strømregningene vil bli. Det er mange måter å påvirke strømregningen på. Du kan for eksempel energieffektivisere boligen din, jo mindre energi som trengs for å holde huset i gang, jo lavere strømregning. På markedet finnes det også mange ulike produkter du kan kjøpe, som kan hjelpe deg med å regulere strømbruken på f. eks varmekabler og varmtvannsbereder.

Husk: Det kan nå lønne seg å f. eks lade elbilen, og kjøre vaskemaskinen, på forskjellige tider av døgnet. Er du flink til å spre bruken, vil du få igjen innsatsen på strømregningen.

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing