EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGER

Nye styremedlemmer i IEE fra EFO

IEE (Interessegruppen for energieffektivisering) er et samarbeid mellom Nelfo og Elektroforeningen, og nå har vi tatt inn tre nye ressurspersoner i styret fra EFOs medlemsbedrifter.

Vi ønsker velkommen:

  • Torgeir Sakstad, Glamox
  • Nariman Fakhraee, Schneider Electric
  • Steinar Bakke, Micro Matic

Vi takker også de tre avtroppende styremedlemmene for en super innsats i over 3 år; Martin Rafdal i Glamox, Torgeir Andersen i Schneider Electric og Kjell Eirik Tengesdal i Elektroskandia.

IEE skal bidra til kompetanse og kunnskap om energieffektivisering, for medlemmene og markedet i yrkesbygg. Sammen med medlemmer gjennomføre IEE markedsaktiviteter for å skape økt motivasjon i markedet for å foreta investeringer som reduserer energibruken i eksisterende bygg.

Elektrobransjen og elektroentreprenørene har produktene og løsningene som bidrar til å nå Regjeringens mål om å redusere energibruken i bygninger med 10 TWh.

Les mer om IEE og hvordan dere kan bli medlem her

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing