EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGER

Statsbudsjettet 2021 – blir Norge mer elektrifisert?

EFOs næringspolitiske direktør, Per Øyvind Voie, har gått gjennom statsbudsjettet med «elektroøyne» for å se hva som finnes av viktige punkter for vår bransje. – Det er færre tydelige satsinger på elektrifisering enn vi skulle ønsket oss, men dette kan nok forklares med at regjeringen har hatt hovedfokus på de sektorene som har vært hardest rammet av korona.

 

Her følger en oppsummering av de sakene Per Øyvind har bitt seg merke i:

 

Positive saker

-        3,3 milliarder til Enova – her må vi kjempe for at mest mulig av disse pengene kommer elektrobransjen til gode.

-        2 milliarder ekstra i fire inntekter til kommunene– noe vil forhåpentligvis bli brukt til oppussing og energieffektivisering avbygg. Vi skulle gjerne sett at de var øremerket dette.

-        110 millioner i avgift på forbrenning. Endelig innføres det en CO2-avgift på forbrenning. Dette er et tiltak vi har jobbet forlenge. Tiltaket bidrar til å øke lønnsomheten i sirkulærøkonomi, gjenbruk, ombruk og materialgjenvinning, på bekostning av forbrenning. I tillegg styrker det konkuranseevnen til elvarme, noe som selvsagt også er viktig for vårbransje.

-        280 millioner til elektrifisering av ferger og hurtigbåter på både riksveistrekninger og fylkeskommunale strekninger. Her har våre medlemmer leveranser både til selve båtene, men ikke minst til infrastrukturen som må bygges på land.

-        Elektrifisering av trønderbanen settes endelig i gang for fullt. Mye infrastruktur må på plass og her leverer EFOs medlemmer mye av utstyret.

 

Skuffelser

-        Ingen ny støtteordning til elbillading. Regjeringen varslet i sin regjeringsplattform en støtteordning for elbillading i borettslag og sameier. Budsjettet for 2021 var siste mulighet for å innfri dette, og det er skuffende at den ikke kom på plass.

-        Ingen øremerking til kommunale bygg. Kommunene får økte inntekter, men det er en stor fare for at disse går til andre formål enn bygg. EFO ønsker øremerkrede midler til kommunale bygg for å sikrearbeidsplasser i elektrobransjen landet rundt.

-        Ingen særskilt ENØK-støtte. Dessverre følger ikke regjeringen opp sine ambisjoner innenfor energieffektivisering med konkrete midler. Vi må derfor jobbe for at dette ivaretas av det nye mandatet til Enova, som skal gjelde fra 2021 til 2025. EFO har allerede hatt møte med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn om dette.

-        Lite midler til klimatiltak i kommunene. Det er satt av 100 millioner til klimasats, en veldig populær ordning hvor kommunene kan søke om penger til lokale tiltak. Erfaringsvis har mange av disse vært relatert til vår næring, f.eks hurtigladere, landstrømsanlegg og solceller. Vi vil derfor jobbe for at denne ordningen økes.

 

Annet – ting som kan værekjekt å kjenne til

-        Elavgiften øker med 3,5%, fra 16,13 øre til16,89 øre.

-        Det innføres en årsavgift på elbiler som er ventet å gi 800 millioner i inntekter til staten.

-        Det er satt av 20 millioner kroner til nettleieutjevning.

-        Skatten på ny vannkraft reduseres, i håp om at flere oppgraderinger og mindre utbygginger vil bli gjennomført.

-        Elfly fritas for avgifter, som passasjeravgift. Dette får neppe noen stor effekt med det første, men på sikt vil elektrifisering av luftfarten bety store infrastrukturinvesteringer på norskeflyplasser som vil komme EFOs medlemmer til gode.

 

Statsbudsjettet 2021 – hva skjer videre?

EFO jobber videre med statsbudsjettet på forskjellige måter, både for å påvirke politikere, synliggjøre bransjen og for å sørge for at våre medlemmer er oppdaterte. Vi deltar på høringer, direktemøter med politikere og sender skriftlige innspill. I tillegg samarbeider vi tett med andre organisasjoner som kan bidra til å støtte opp under våre synspunkter.

Vi ønsker å også å inkludere våre medlemmer i arbeidet, og gjennomførte nylig et lunsjmøte om statsbudsjettet hvor rundt 20 medlemsbedrifter deltok. Der hadde vi besøk av stortingspolitiker Lene Westgaard-Halle, i tillegg til at Per Øyvind Voie orientere fra EFO. Vi setter stor pris på innspill fra våre medlemmer, og alle er mer enn velkomne til å ta kontakt med oss for kommentarer, spørsmål eller innspill.

Det er ventet at endelig statsbudsjett vil bli vedtatt i Stortinget i desember.

 

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing