EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Statsbudsjettet 2022: hva vil dette si for EFO sine medlemmer?

I går la Støre-regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. Det er en del lyspunkter i tillegg til noen skuffelser. Skal vi nå klimamålene våre, må det settes inn kraftigere tiltak!

Her har vi laget en oppsummering for hva dette vil si for våre medlemmer.

 

100 millioner til ladestasjoner

Dette er et godt tiltak for å få opp ladeinfrastrukturen i Norge og vil også kunne gi våre medlemmer store markedsmuligheter.

«At den nye regjeringen satser på el-billading, og ser viktigheten av å bygge ut ladeinfrastrukturen er et bra tiltak. Dette gjør at mennesker rundt i hele landet vil kunne velge el-bil som sitt fremkomstmiddel, og gjør at EU sine planer om å fase ut fossile biler innen 2035 vil være en realitet» sier Frank Jaegtnes adm.dir i EFO.

 

Kutt i El-avgiften er lite målrettet – hva med energieffektivisering?

Forslaget om kutt i el-avgiften vil redusere inntektene til staten med om lag 2,9 milliarder, og gi en årlig besparelse for husholdninger, med et gjennomsnittlig forbruk, på kr 750,- per husstand.

Ikke en eneste krone er satt av til energieffektivisering. Dette er en tapt mulighet og gjør det billigere å sløse med strømmen.

«Vi håper at SV nå i forhandlingene klarer å få regjeringen til å satse mer på energieffektivisering, lokal solproduksjon og lagring; de konfliktfrie alternativene» fortsetter Jaegtnes, «Bruk heller de 2,9 millionene til å større de som har minst og rammes av høy strømpris, og den andre halvparten på ENØK i bygg».

 

Rekordstor økning i frie inntekter til kommunene et ENØK-løftfor kommunale bygg

En rekordstor økning i frie inntekter til kommunene på nesten 4,5 milliarder kroner, vil kunne gi et skikkelig ENØK-løft for kommunale bygg.

Rundt omkring i kommunene finner vi en rekke idrettshaller og skoler som fortsatt har gammeldags belysning. Gjennom å oppgradere belysningen til moderne LED med styring, er en investering som vil gi varigereduserte driftskostnader, med en hurtig nedbetalingstid. Dette er lavt hengendefrukter. Dette og lignende ENØK-tiltak bør nå stå høyt på agendaen i landets kommuner.

 

Fergeprisene settes ned – bra for miljøet?

Lavere fergepriser er bra for de som bruker ferge, men for miljøet hadde det vært viktigere med støtte til å elektrifisere de fergestrekningene som gjenstår.

Her trengs det mer penger til fylkeskommunene, både en tilskuddsordning og en gunstig låneordning.

«I Norge i dag går det rundt 40 El-ferger, og det er planlagt at ytterligere 18 elektriske ferger skal settes i drift i løpet at dette året, men det er mange strekninger som gjenstår. Her må politikerene sette inn gode incentiver og støtteordninger, slik at vi får elektrifisert de gjenstående strekningene» sier Frank Jaegtnes.

 

Enovamå støtte gode elektrifiseringstiltak

Når skal Karoline slippe å være Norges eneste rene El-fiskebåt? Vi vet at teknologien fungerer, nå må Enova få beskjed om å sørge for en masseutrulling. Inntektene fra økt CO2-avgift bør øremerkes nye helelektriske båter.

 

 

 

 

 

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing