EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Bilde: Marie Loe Halvorsen, næringspolitisk direktør i EFO.

Energitilskuddsordningen: Dette bør du vite

I slutten av november vil det åpnes for å søke om strømstøtte for bedrifter gjennom Energitilskuddsordningen. Bedrifter som gjennomfører energitiltak vil få høyere støtte, i tillegg til å få dekket inntil 50% av investeringskostnaden for energitiltaket. Søknadsfristen vil være 9. desember. Er dere eller noen av deres kunder å regne som strømintensive bedrifter og vurderer å gjennomføre energitiltak? Da kan det være lurt å begynne å forberede seg med en gang, slik at man rekker den korte fristen.

Hvem kan få støtte?

 • Bedriften skal ha hatt minst 3% strømintensitet i første halvår i 2022. Det vil si at utgiftene til strøm har vært større enn 3% av omsetningen i samme periode.

  Disse bedriftene er unntatt ordningen:  
 • Foretak som er skattepliktige etter petroleumsskatteloven § 5.
 • Kraftintensiv virksomhet, definert som foretak med et årlig strømforbruk på over 100 GWt.
 • Foretak som utøver aktiviteter innenfor næringshovedgruppe 35.1 Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet i Norsk standard for næringsgruppering (SN2007).
 • Boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap eller tilsvarende) som er støtteberettiget under strømstøtteordningen for husholdninger og boligselskap.
 • Foretak som er støtteberettiget under strømstøtteordningen for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag eller strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner.

Hvor mye støtte kan man få?

 • For å få støtte må man ha gjennomført energikartlegging, og man har ikke mulighet for å ta ut utbytte i 2023.
 • Strømstøtten vil beregnes basert på strømutgifter for perioden 1. oktober til og med 31. desember 2022.
 • Strømkomponenten beregnes utfra differansen mellom den faktiske strømprisen per kilowattime (kWh) som bedriftene har stått overfor og en terskelverdi på 70 øre:

Støttetrinn I: inntil 25 prosent av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh. Bedriften må som minimum gjennomføre energikartlegging.

Støttetrinn II: inntil 45 prosent av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh. Bedriften må gjennomføre energikartlegging, og i tillegg søke om tilskudd til og gjennomføre energitiltak.

 • I tillegg gis det tilskudd på inntil 50 prosent av investeringskostnaden knyttet til energitiltaket.
 • Makstaket for støtte gjennom trinn I og II til hver bedrift er på 3,5 mill. Støtte til energitiltak kommer i tillegg.

Hvilke energitiltak kan det gis støtte til?

Det vil kun være følgende forhåndsdefinerte tiltak som kan utløse støtte:  

 • Energistyrings- og målingssystemer
 • Etterisolering av yttervegger og tak
 • Utskifting til energieffektive vinduer
 • Behovsstyrt ventilasjon
 • Varmegjenvinning ventilasjon
 • Utskifting av eldre elektriske motorer, pumper, kompressorer og vifter.
 • Trykkluftoptimalisering
 • Energigjenvinning fra elektriske motorer og kompressorer (for eksempel trykkluft, kjøl og frys)
 • Termisk isolering av rør, ventiler og deler i varme- og/eller kjøleanlegg samt industrielle prosesser
 • Solfanger (på eller i tilknytning til næringsbygg)
 • Solceller (på eller i tilknytning til næringsbygg).
 • Væske/vann- og luft/vann-varmepumper
 • Biokjel for fast brensel (pellets, briketter, flis, ved/treavfall)
 • Akkumulator- eller buffertank i eksisterende varme/energisentraler
 • LED-lys og lysstyring

Det vil være svært kort tid fra ordningen lanseres og frem til søknadsfrist. Det er derfor viktig å starte forberedelsene så raskt som mulig. Les mer om hva som kan gjøres av forberedelser her: Energitilskuddsordningen - Forberedelser til lansering

Les mer på energitilskuddsordningen.no

EFO har levert inn høringssvar til forskriften, der vi blant annet oppfordrer til at søknadsfristen for gjennomføring av energitiltak utsettes, slik at flere har mulighet for å benytte seg av dette. Det er allikevel lurt å forberede seg på at søknadsfristen 9. desember beholdes.

Har du spørsmål om dette så ta gjerne kontakt med vår næringspolitiske direktør, Marie Loe Halvorsen, marie@efo.no

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing