EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGER

Vil gi fleksible forbrukere 30 % rabatt på nettleien

Elektroforeningen foreslår at forbrukere som bruker strøm når kapasiteten i nettet er god skal få 30 % rabatt på nettleien. Det vil gi reduserte effekttopper, økt utnyttelse av nettet og mer fornøyde strømkunder. Rett og slett et kinderegg, sier næringspolitisk direktør, Per Øyvind Voie.

Vil ha gulerot i stedet for pisk

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har sendt forslag om ny nettleie på høring. Mens RME foreslår å bruke pisk tror Elektroforeningen at gulerot vil ha større effekt. - Strømregningen er vanskelig nok å forstå allerede. Når NVE tar til ordet for at f.eks sikringsstørrelse skal være avgjørende for hva nettleien blir i fremtiden tror vi de er på ville veier. Hvor mange forbrukere vet egentlig hvilken sikringsstørrelse de har, spør Voie. Han er næringspolitisk direktør i Elektroforeningen, en av mange organisasjoner og selskaper som har sendt et svar på RMEs høring.


Et incentiv til å flytte elbillading

- Mens RME ønsker å gjøre det mer komplisert for forbrukerne tror vi man heller bør gå i stikk motsatt retning. I stedet for pisk hvor forbrukere straffes for å ha "feil" sikring i sikringsskapet, foreslår vi at utfordringen med effekttopper løses ved å belønne fleksible forbrukere. Dette kan gjøres veldig enkelt, ved å kutte nettleien med minimum 30 % i alle timer hvor det ikke er kapasitetsutfordringer i nettet. I praksis vil det bety at det f.eks koster litt mer å bruke strøm på morgenen og ettermiddagen på vinteren enn ellers i døgnet og året. Det vil være enkelt å forstå og lett å tilpasse seg til. Det er ikke noe mål eller poeng at folk skal slutte å lage middag når de ønsker, eller droppe morgendusjen. Men de fleste er nok villige til å flytte elbilladingen fra ettermiddag til kveld, dersom de sparer 30 % på nettleien, tror Voie.

Stor motstand mot RMEs forslag

RMEs forslag om ny nettleie møter stor motstand. Alt fra nettselskaper til næringsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og forbrukerorganisasjoner har uttalt seg svært kritisk til forslaget. Voie har derfor stor tro på at de vil nå frem med sitt ønske om en annen modell enn det RME har foreslått. - Vi håper det ikke har gått prestisje i denne saken for RME, og at de lytter til de mange gode innspillene de har fått i denne høringsprosessen.  

Setter sin lit til Tina Bru

Dersom RME mot formodning ikke er villig til å endre standpunkt setter han sin lit til at politikerne vil sette skapet på plass og instruere RME om å gå en ny runde. - Vi har hatt møter med del fleste partiene på Stortinget, og alle politikerne vi snakker om med dette har stor forståelse for våre synspunkter. I tillegg skal vi snart møte olje- og energiminster Tina Bru, som har det øverste politiske ansvaret for RME. Vi regner med at hun vil gi RME tydelig beskjed om å lytte til våre innspill.

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing