EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGER

Vil ha samme modell for effekttariffer i hele Norge

Forslaget fra NVE for prising av effekt er vanskelig for forbrukere å forstå. Samtidig åpner det for veldig store variasjoner rundt om i landet. Når forslaget i tillegg fjerner store deler av insentivene for energieffektivisering og lokal energiproduksjon blir det umulig å være positiv. Slik oppsummerer EFOs næringspolitiske     direktør, Per Øyvind Voie, hvorfor EFO har gått sammen med flere forbrukerorganisasjoner, miljøorganisasjoner og næringsorganisasjoner om et brev til olje- og energiminister Tina Bru. De 16 organisasjonene ønsker å diskutere Norsk Vassdrags- og energidirektorats forslag til effekttariffer med statsråden, i håp om at hun vil gripe inn og gi NVE beskjed om å tenke nytt.

EFO ønskereffekttariffer

Bakgrunnen for det hele er at Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har sendt forslag til krav til utforming av effekttariffer på høring. Målet med forslaget er blant annet å bidra til en effektiv utnyttelse av strømnettet. - Det målet støtter selvfølgelig vi i EFO, sier Voie. – Vi ser også positivt på at effekttariffer vil åpne opp et stort marked for smart teknologi og smarteløsninger levert av våre medlemmer. Nettopp derfor er vi veldig skuffet over NVEs forslag. Vi hadde håpet å kunne gi dem applaus, men må dessverre i stedet be regjeringen stoppe forslaget.

Frykter redusert lønnsomhet for ENØK og solceller

Forslaget fra NVE innebærer blant annet at den delen av prisen som beregnes av forbruket skal reduseres betraktelig til fordel for økte faste satser. Forslaget er i strid med politiske ambisjoner om energisparing og målet om nullutslippssamfunnet. NVE går i helt feil retning når prising av forbruk får vesentlig mindre betydning.Det vil gjøre det mindre lønnsomt for boligeiere å oppgradere til energi- og klimavennlig løsninger. En slik prising vil straffe forbrukere som ønsker å satse på energisparing (ENØK) og egenproduksjon av energi, for eksempelsolceller.

Ber regjeringen skrote NVEs forslag

I et felles brev ber Elektroforeningen, Norske Boligbyggelags Landsforbund, OBOS, Huseiernes Landsforbund, Forbrukerrådet, Naturvernforbundet, Zero, Bellona, WWF Verdens naturfond, Norsk elbilforening, Norges Automobil-Forbund, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening, Byggevareindustrien, Solenergiklyngen, Norsk solenergiforening regjeringen om å droppe NVEs forslag.

I brevet skriver aktørene blant annet at:
«Vi mener RME i for liten grad har tatt hensyn til høringsinnspillene fra 2018 når 84 av 87 høringsinstanser avviste RME sitt forslag om effekttariffer basert på abonnert effekt som tariffmodell. De fleste høringsinstansene var også negative til prinsippet om marginaltapsprising av energileddet fordi dette svekker incentivet for energisparing og egenproduksjon av strøm».

Ønsker lik modell i hele landet

Vi håper NVE kommer opp med et nytt forslag som gir en lik modell for effektprising i hele landet. Det kan for eksempel være en form for «time-of-use-modell», hvor man betaler ekstra for å bruke strøm mellom 07-10 og 15-19 på vinterstid. Det vil være lett å forstå og kommunisere, samtidig som det finnes mye tilgjengelig teknologi og løsninger som kan bidra til at ekstrakostnaden ikke trenger å bli så store for forbrukerne.

Hele brevet som ble sendt til statsråden ligger som en pdf øverst i saken for de som ønsker å lese dette.

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing