EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Produkter og fordeler

Produkt/tjeneste
Medlem
Kunde
EFObasen – tilgang til å registrere produkter
Ja
Ja
Pris på Elnummer og langtidsreservasjoner i EFObasen
Halv pris (se prisliste)
Ordinær pris (se prisliste)
Statistikk
Medlemmer mottar bransjens beste analyser av utviklingen i markedet for de produktgruppene som er mest interessante for deg. Medlemmer er forpliktet til å melde inn aggregerte omsetningstall til EFO.
Ja
Nei
Tilgang til årlige bransjeanalyser
Medlemmer mottar analyser av det elektrotekniske markedet, bygg- og anleggsmarkedet og andre analyser EFO gjennomfører.
Ja
Nei
Næringspolitikk
Elektroforeningen jobber aktivt ovenfor politikere og myndigheter for å bedre rammebetingelsene for våre medlemmer. Sammen med våre samarbeidspartnere har EFO blant annet fått gjennomslag for økt bruk av elektrisk oppvarming i bygg og en storstilt satsing på energieffektivisering. EFO  bidrar til nye markedsmuligheter for deres bedrift.
Ja
Nei
Deltakelse på møter
Som medlem får firmaet anledning til å delta på
– Medlemsmøter
– Frokostmøter
– Faggruppemøter
– EFObaseskoler
Ja
Nei
Mulighet for deltakelse i styrer og dermed påvirke EFOs beslutninger
Ja
Nei
Nyhetsbrev og tilgang til ulike rapporter
Ja
Nei
Meld deg på vårt nyhetsbrev!
Takk for påmeldingen! Vi kontakter deg
Noe gikk galt med påmeldingen!