EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Ansatte hos leverandører til helsesektoren regnes nå som kritisk personell

Etter innspill fra flere av våre medlemmer har EFO jobbetopp mot Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og politiske myndigheter for å inkludere nøkkelansatte hos dere på listen over kritiskpersonell. Vi har lagt vekt på deres rolle som leverandør av varer og tjenester til både helsesektoren og kraftsektoren – to sektorer som regnes som kritiske samfunnsfunksjoner.

 

Listen er i dag blitt oppdatert, og resultatet er at leverandører av tjenester til helse og omsorg (spesialisthelsetjenestene, kommunale helse- og omsorgstjenester, private helsetjenester, helseforvaltningen,folkehelse) nå regnes som kritisk personell. Dersom dere leverer til noen av helse- og omsorgstjenestene er dere omfattet av dette. De ansatte dere mener det er nødvendig for vil med bakgrunn i dette kunne be sin kommune om tilbud om barnehageplass/skoleplass. Kommunene og eiere av private barnehager har anledning til å gjøre en selvstendig vurdering – ingen er garantert plassselv om man er nevnt i listen over kritisk personell.

 

I listen står det at dette gjelder alle ansatte i virksomheten, men vi oppfordrer til at dere følger de generelle anbefalingene om å begrense dette til kun de mest nødvendige:

Terskelen for å få tilbud om barnehage-/skoleplass skal av hensyn til smittevernet ligge høyt. Antall personell som defineres innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som ber om opprettholdelse av barnehage-/skoletilbud bør derfor begrenses så mye som mulig. Følgende presiseres:

· det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.

· det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene.

· bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andrepersoner i risikogrupper bør ikke brukes.

· barna skal være under 12 år og barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.

 

Dere finner den til enhver tid sist oppdaterte listen her.

 

Har dere spørsmål kan vår næringspolitiske direktør, PerØyvind Voie, kontaktes på per@efo.no eller 97665446.

Kontakt gjerne også Per Øyvind om det er andre saker dere mener EFO må ta tak i ovenfor politikere, myndigheter eller media.

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing