EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

EFO på Arendalsuka 2024

EFO reiser som vanlig til Arendalsuka i august og er allerede godt i gang med planleggingen. Nedenfor finner du vår foreløpige agenda, som vil bli oppdatert kontinuerlig. Skal du til Arendal? Ta turen innom EFO-båten, Indigo, eller få med deg vårt arrangement på Torvscenen!

Elektrolytten: EFO varmer opp til Arendalsuka

Dato: 12. August

Kl: 16:00-17:00

Sted: EFObåten, Indigo

Om arrangementet:

Mer informasjon kommer.

Lenke til arrangementet på Arendalsuka sin nettside.

Helelektrisk: Hvor elektrifisert er Norge (en oppdatering kommer innen 25. juli)

Kl: 10:00-11:00

Sted: Torvscenen

Om arrangementet:

Innen 2040 kan nesten all bruk av fossile brensler bli erstattet av fornybar elektrisitet. Norge er et foregangsland på elektrifisering, men fortsatt har vi en lang vei å gå. Helelektrisk gir en oversikt over elektrifiseringsgraden i Norge, og har som mål å vise hvilke grep vi kan ta for å redusere Norges klimagassutslipp. På dette arrangementet lanserer vi oppdaterte tall for 2023, og går i dybden på hva som skal til for å elektrifisere to spennende sektorer: Prosessindustrien og landbruket.

Porgram:

Konferansier/ordstyrer: Marie Loe Halvorsen (EFO)

Hvorfor helelektrisk? v/ Frank Jaegtnes , administrerende direktør, Elektroforeningen

Hvordan kan Norge bli verdens første helelektriske samfunn, og hvor langt har vi kommet? v/ Benjamin Strandquist, seniorrådgiver, Bellona

Panel 1: Elektrifisering av industrien- hvordan elektrifisere mineral/prosessindustrien? v/ Å Energi, Siemens

Panel 2: Kan den norske bonden bli helelektrisk?

Hvordan jobber regjeringen med elektrifisering? v/ Elisabeth Sæther, statssekretær, Arbeiderpartiet

Panelsamtale om hva som er viktigst å gjøre fremover. v/ Elisabeth Sæther, Tor Krog (Siemens), Steffen Syversen (Å Energi), Frank Jaegtnes

Lenke til arrangementet på Arendalsuka sin nettside.

Hvordan lykkes med sirkulære forretningsmodeller?

Kl: 13:00-14:00

Sted: Torvgaten 5

Om arrangementet:

Transformasjonen til sirkulære forretningsmodeller er en sentral brikke for omstillingen til lavutslippsamfunnet, men foreløpig går det sakte.

Vi inviterer derfor til en konferanse hvor vi gjennom ulike tilnærminger vil belyse konkrete problemstillinger i samarbeid med markedsaktørene.

Lenke til arrangementet på Arendalsuka sin nettside.

RoHS – De gamle armaturene og lysstoffrør med kvikksølv må skiftes - hva nå?

Kl: 14:00-15:00

Sted: EFObåten, Indigo

Om arrangementet:

Lyskultur og Elektroforeningen (EFO) har estimert at 10 millioner armaturer rammes av RoHS-direktivet og må skiftes ut de neste årene.

Hva gjør byggeiere, leverandører, kommuner og bransjen for å imøtekomme dette direktivet når det er umulig å få tak i gamle kvikksølv-holdige lysrør?

Ida Thorendahl, daglig leder i Lyskultur leder samtalen mellom ulike aktører i lys- og elektrobransjen, og får besøk av blant annet:  Frank Jaegtnes, Elektroforeningen, Toril Bache Jenssen, Glamox, Tord Christensen, Signify.

Lenke til arrangementet på Arendalsuka sin nettside.

Slik skaffer vi nok kraft til klimamål og verdiskaping

Kl: 11:00-12:00

Sted: MØR biffhus

Om arrangementet:

For å skape jobber og verdier, utvikle velferdsstaten og sikre et klima vi kan leve i, må det norske samfunnet ha mer fornybar kraft, til forutsigbare og levelige priser.

Men hva er realistisk å få til av økt krafttilgang fra eksisterende og ny produksjon, og mer effektiv energibruk? Dette skal vi diskutere med politikere og fagfolk på Arendalsuka. Kraften må vi frigjøre med energieffektivisering, og ved å produsere mer fra vann, vind og sol. Og vi trenger mer og smartere kraftnett slik at vi kan drifte bedre og utnyttet fleksibiliteten hos sluttbrukerne.

Thema Consulting vil presentere innsikt om behovene for ny kraft og hva som er mulig å få til, på kort, mellomlang og noe lengre sikt. Energipolitikere, næringsliv og fagbevegelse vil diskutere behovene, mulighetene, dilemmaene og løsningene. Hvordan klarer vi å akselerere utviklingen?

Lenke til arrangementet på Arendalsuka sin nettside.

Solklare bygg

Kl: 13:00-14:00

Sted: EFObåten, Indigo

Om arrangementet:

Lanserer en veileder til solklare bygg. Mer informasjon kommer.

Lenke til arrangementet på Arendalsuka sin nettside.

Utslipp fra bygg- og eiendomssektoren - hvem tar ansvar?

Kl: 08:00-09:00

Sted: Torvscenen

Om arrangementet:

Klimautvalget 2050s rapport kaster lys over veivalgene vi står overfor mot lavutslippsamsfunnet i 2050, der nærmest ingen utslipp skal stå igjen. Dette krever en omstilling av hele økonomien.

Totalt står bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen for hele 15 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Men på grunn av de få direkte utslippene blir ofte sektorens potensial for utslippskutt glemt. For å virkelig forstå sektorens totale utslipp, må vi regne med de indirekte utslippene gjennom hele livssyklusen, fra bygging til drift

Lenke til arrangementet på Arendalsuka sin nettside.

Elektrolytten: EFO oppsummerer Arendalsuka

Kl: 11:00-12:00

Sted: EFObåten, Indigo

Om arrangementet:

Mer informasjon kommer.

Lenke til arrangementet på Arendalsuka sin nettide.

Skal du være tilstede på Arendalsuka i år? Vi i EFO vil gjerne ha beskjed, så vi kan inkludere dere i våre arrangementer! Kontakt oss på: linn@efo.no

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing