EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE
Grossistene står på EFO stand på Eliaden. I forgrunnen er det mange mennesker. I bakgrunnen er det blå vegger med EFO logo.

Bilde: Grossistene på EFO stand i 2022. Artikkel fra Eliaden.no

EFO samler grossistene midt i D-hallen og byr på faglige innslag

Av:
Last ned PDF
18.3.2024

EFO gjentar suksessen fra Eliaden 2022 med å samle grossistene på en stor felles stand under årets fagmesse.
– Men nå utvider vi ytterligere ved å flette inn små faglig innslag, og vi har fått en langt mer synlig plassering midt i Hall D, forteller EFOs administrerende direktør Frank Jaegtnes.

Jaegtnes kan ikke gå i detalj hva de vil presentere, da ikke alt er klarert med grossistene. Men han kan «røpe» at det i år vil bli etablere en liten scene i tilknytning til standen, hvor både representanter fra grossistene og eksterne ressurser vil by på aktuelle temaer de er opptatt av. Dette til glede og nytte både for publikum og utstillerne.

– Det vil være korte innslag som skal skape engasjement og diskusjoner. Mye av fokuset vil naturlig nok ligge på bærekraft og digitalisering. Men også mangfold i bransjen ved å legge til rette for alle, uansett kjønn og etnisitet vil være et naturlig tema.  Øker vi mangfoldet, øker vi også rekrutteringsarenaen, resonnerer han.

EFObasen vil naturlig nok også bli viet mye oppmerksomhet også i år.  

– Som bransjens varedatabase er EFObasen svært viktig for elektrikere og entreprenører. EFObasen sikrer tilgang til digitaliserte  produktdata, og de siste årene har spesielt interessen for miljødata eksplodert. Digitalisert produktinformasjon er et av våre viktigste bidrag til bærekraftige valg ved elektrifiseringen av samfunnet, påpeker han.

– Nå utvider vi ytterligere ved å flette inn små faglig innslag, og vi har fått en langt mer synlig plassering midt i Hall D, forteller EFOs administrerende direktør Frank Jaegtnes.

En viktig møteplass

EFO-direktøren er tydelig på at Eliaden er en svært viktig møteplass for elektrobransjen, som bør appellere til hele næringskjeden.

– Uten Eliaden hadde det vært vanskelig å løfte fram den tekniske utviklingen for en samlet bransje. Du kan sikkert finne ut mye ved å sitte hjemme og «google». Men du får et helt annet utbytte ved å snakke med folk som har førstehåndsinformasjon og innsikt i faget. På Eliaden får du et innblikk i hva som finnes av nye produkter og nye løsninger og du kan skape relasjoner med andre aktører i bransjen. I tillegg kan du høste masse kunnskap ved å ta del i ulike fagseminarer og foredrag.

– Jeg anbefaler gjerne alle som jobber med installasjon om å ta turen innom Eliaden!

Meld deg på Eliaden helt gratis her.

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing