EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

F.v: Tore Strandskog, Nelfo, Frank Jaegtnes, EFO & Rolf Iver Mytting Hagemoen, Norsk Varmepumpeforening

Energieffektivisering er den beste strømstøtten

Den 9. november arrangerte Naturvernforbundet, Zero, Norsk Varmepumpeforening, Nelfo og EFO et frokostmøte om energieffektivisering. Møtet ble både holdt fysisk på Mesh, og direktesendt til Facebook og en egen landingsside. Opptaket fra arrangementet ligger publisert på Elektroforeningens YouTube-kanal.

Bakgrunnen for møtet var statsbudsjettet for 2023. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 setter de av over 47 milliarder kroner til strømstøtte for husholdninger og næringsliv, samtidig kutter de i bevilgningene til energieffektivisering. Stortinget har bedt regjeringen lage en plan for energisparing i bygg, med mål om 10 TWH energisparing i bygg i 2030. En slik nedtrappingsplan mangler i forslaget til statsbudsjettet for 2023.

f.v. Anne Karin Sæther(møteleder), Sofie Marhaug (Rødt), Alfred Bjørlo (Venstre) & Andreas Hasle (Arbeiderpartiet)

Til møtet ble det invitert inn tre politikere til debatt. Vi fikk besøk av Andreas Halse, gruppeleder i Oslo Arbeiderparti, Alfred Bjørlo, medlem i Næringskomiteen fra Venstre og Sofie Marhaug, medlem i Energi- og miljøkomiteen fra Rødt.

- Det mest åpenbare, beste vi kan gjøre, er å energieffektivisere. Gjerne i kombinasjon med solkraft, og kanskje bergvarme, altså ting svenskene kanskje har vært litt flinkere på enn vi har vært her i Norge. Vi ligger bakpå med de målene vi har satt oss, sa Sofie Marhaug.

Truls Gulowsen, leder for Naturvernforbundet

Under frokostmøtet holdt både leder for Zero, Sigrun Aasland, og leder for Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, innlegg.  

- Det er en stor barriere at Enova gjør det vanskelig for, eller ikke støtter, det som er såkalte modne teknologier, fordi man skal introdusere nye ting i markedet, og fordi man er redd for å drive opp prisene ved å støtte ting som allerede finnes, sa Aasland.
 
- Vi trenger krav om energistyre/energioppfølgings systemer i alle større bygg. Det er kanskje det som haster mest, mente Truls Gulowsen.

Bente Halvorsen, SSB

Andre som holdt innlegg var Bente Halvorsen, forsker hos SSB, Knut Einar Rosendahl, professor ved NMBU og Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening.

f.v Anne Karin Sæther, Frank Jaegtnes & Tore Strandskog

Frank Jaegtnes, adm.dir. i Elektroforeningen, avsluttet frokostmøtet med et viktig budskap:

- Jeg er enig i at det er stor politisk vilje, men jeg etterlyser evne og kraft til å få gjort noe. Byråkratiet som ligger i bakkant må utfordres.

Om du er interessert i energieffektivisering, kan det hende du burde ta turen innom Energismarte bygg-konferansen den 16.-17. februar 2023.

Sigrun Aasland, Zero
Knut Einar Rosendahl, NMBU
Sofie Marhaug, Rødt

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing