EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Hva er galt med energieffektivisering?

I løpet av morgenen fikk vi besøk av en rekke interessante innledere, blant dem var blant annet Truls Gulowsen fra Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken (SV), Marianne Sivertsen Næss (AP), og Sofie Marhaug (R). Anne Karin Sæther styrte møtet, og det hele ble avsluttet med oppsummerende avsluttende ord fra EFOs Frank Jaegtnes.

Det er ingen hemmelighet at energieffektivisering er et viktig virkemiddel i klimakampen. Samtidig må informasjonen opp og ut til det norske folket. I disse dager ser vi økte strømpriser, og spørsmål om fremtiden – hva vil skje med prisene, og hva vil skje med tilgang på energi? Under frokostmøtet ble det stilt en rekke spørsmål, og mot slutten fikk vi også høre hva politikerne tenker om energieffektivisering – samtidig som vi fikk lagt trykk på viktigheten av saken.

Et felles mål

Etter en flott velkomst fra Anne Karin Sæther, fikk vi høre noen kloke ord fra Truls Gulowsen:

«Vi har et felles mål, og et felles krav om en skikkelig satsning på energieffektivisering – som er den billigste og mest konfliktfrie kraften vi har i dette landet.»

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

Gulowsen mener vi må utløse potensialet vi har, til å benytte oss av energien på en smartere måte, det er nemlig slik vi kan frigjøre kraft. Han la også vekt på at vi må rette oss enda sterkere mot bygg «Der er det enormt å hente», forteller Gulowsen. Dette er vi i EFO veldig enige i. Det er med energieffektivisering vi kan gjøre en forskjell.

Hva er priseffekten av Energieffektivisering?

Jarand Hole, fra NVE forteller at de hvert år lager en langsiktig kraftmarkedsanalyse, som er en analyse av hvordan kraftmarkedet utvikler seg 10 og 20 år frem i tid, dette gir dem god kjennskap til hva som vil skje fremover. I forbindelse med denne analysen, gjør de en framskriving av hvordan forbruket av strøm i Norge utvikler seg.

«Akkurat nå står vi i en brytningstid, og vi skal gjennom en svær omstilling i Norge, det kommer til å føre til et økt strømforbruk.» Noe av dette, forteller Hole, er grunnet transportsektoren, som tidligere ikke har brukt strøm, kommer til å benytte mer strøm.

Jarand Hole, NVE

Det er også en sektor som har en litt annen historie, fortsetter Hole, og den gjelder bygg. «Når vi jobber med utvikling av kraftforbruket så ser vi at energieffektivisering bidrar til at det totale strømforbruket fra norske bygg ikke øker, men tvert imot har en svakt nedadgående trend.»

Hva er det som er konsekvensen av dette? Hole fortsetter videre med å forklare hvordan strømprisene fungerer. Det er nemlig slik at strømprisen, som mye annet, påvirkes av balansen mellom etterspørselen og tilbudet. «Når vi energieffektiviserer, eller sparer strøm, så endres denne balansen».

Fra ord til handling i klimapolitikken – hva skal til?

Vi fikk besøk av en rekke organisasjoner som alle jobber med å redusere energibruken i bygg, og Anne Katrine Sæter startet innledningsvis med å rette seg mot Guro Hauge i Zero:

«Det er nå fem år siden stortinget vedtok at regjeringen skulle legge frem en plan på hvordan vi skal kunne spare 10 TWH med energieffektivisering i bygg innen 2030, du kalte dette for en farse: Hvorfor det?»

«Dessverre har man brukt veldig lang tid på å egentlig ikke gjøre noen ting. Stortinget har gjentatte ganger bedt regjeringen om å lage en plan om hvordan man skal følge opp 10TWH-målet, og ingenting har skjedd.» forteller Guro Hauge, fagansvarlig for bygg og materialer i Zero.

«Vi må ta oppgaven på alvor – det(energieffektivisering) skjer ikke av seg selv.»

Fra venstre: Rolf Iver Hagemoen (Varmepumpeforeningen),Tore Strandskog (Nelfo), Jan Olav Andersen (EL og IT-forbundet), Guro Hauge (Zero) og Anne Karin Sæther.

Videre fortsetter Tore Strandskog fra Nelfo at energieffektivisering er en lavthengende frukt. Han går inn på rapporten fra Klimabarometeret, hvor et av punktene var «Hvor mange kjenner til Enovas støtteordning?». Her kunne Strandskog fortelle at rapporten viste at kun 14% av respondentene kjente til Enovas støtteordning. Sammenlignet med tallene fra 2015, som lå på 25%, har altså kjennskapen sunket i samfunnet. «Dette bør være en vekker for veldig mange … kombinert med at støtteordningen er redusert, får man en ganske uheldig effekt.»

«Poenget med energieffektivisering er at du kan investere i tiltak som har varig effekt, ikke minst for de som sliter mest.» Tore Strandskog, Nelfo.

«Det ER et klimatiltak å redusere strømforbruket.» Jan Olav Andersen, Forbundsleder i EL og IT-forbundet

Videre retter vi oss mot Rolf Iver Hagemoen, Daglig leder i Norsk varmepumpeforening.

«Det oppleves kanskje at vi snakker ned Enova hele tiden, men vår frustrasjon har vært utviklingen fra det mandatet Enova fikk i 2000, til hvor det har endt opp nå.»

«Interessen ute i markedet er der, men mange vet ikke hvordan de kan benytte seg av støtteordningene.»

En helhetlig politikk og konkrete virkemidler for å hente ut potensialet for enøk og solenergi

Sæter begynte samtalen med å stille spørsmål til hvor høyt de forskjellige partiene satte energieffektivisering. Det var en klar enighet mellom alle partiene som var tilstede om at energieffektivisering er høyst aktuelt og må gjennomføres.

«Det er det tiltaket som ikke kommer i konflikt med naturen, og som også kan ha en sosial innretting. Vi har skyhøye strømpriser akkurat nå, så det er det tiltaket som burde komme foran alle andre tiltak.» Mener Sofie Marhaug fra Rødt.

Fra venstre: Sofie Marhaug (R), Siv Mossleth(SP), Marianne Sivertsen Næss(AP) og Lars Haltbrekken(SV)

Mot slutten av frokostmøtet kommer Marianne Sivertsen Næss (AP) med noen tanker:

«Det er viktig de rådene vi får gitt her, det med tydelige mål er sagt, og det med å få folk med seg er noe denne regjeringen er veldig opptatt av, det er for vanlige folk. Hvordan får vi med oss vanlige folk i alt vi skal omstille oss på i tiden fremover? Der tror jeg den absolutt største utfordringen er. Det er den pedagogiske utfordring og det er den motivasjonsbiten for å få folk til å faktisk handle.»

Frank Jaegtnes, EFO

Frank Jaegtnes, EFO, avslutter hele møtet med å poengtere vanskeligheten med å nå frem med kunnskap om energieffektivisering, og ga oss et morsomt ordtak for å huske å løfte frem energieffektivisering:

«Vi må gi energieffektivisering fart – hilsen Espen BARTeide.»

Vil du se hele frokostmøtet? Det kan du gjøre på YouTube.

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing