EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE
Bilde av byggeteltet på Økern i Oslo. "Ombygg" står i store bokstaver på teltet.

Bilde: Sirkulær Ressurssentral på Økern i Oslo

Hvordan kan byggebransjen bli mer sirkulær?

I dag velger de aller fleste automatisk å se etter nye byggevarer når nye bygg skal planlegges. Samtidig er det masse brukbare materialer igjen hver gang et bygg rives. Det begynner å bli knapphet på mange kritiske råvarer i verden, og samtidig står byggenæringen for en stor andel av verdens klimagassutslipp. Å gjenbruke mer vil være et viktig bidrag til å løse begge utfordringene. Så mye som 95% av klimagassutslippene kan spares ved å velge ombruk i stedet for å kjøpe nytt.  

Så hva skal til for at brukte byggevarer skal kunne bli førstevalget i fremtiden? Det var vi i Elektroforeningen med å undersøke da vi besøkte Sirkulær Ressurssentral på Økern forrige uke sammen med Skift - næringslivets klimaledere. Sirkulær Ressurssentral er en av Europas største ombrukssentraler for byggevarer. Her testes det ut hvordan man kan ta imot brukte byggevarer, kvalitetssikre dem og distribuere dem ut igjen til nye byggeprosjekter. Dette krever at man tenker helt nytt både om logistikk, vedlikehold, registrering av produkter og mye mer. Her er det mange nye forretningsmuligheter, også for elektrobransjen!

Takk til ledere av Skift, Econa, Sirkulær Ressurssentral, Ombygg og alle som møtte opp.

Det er ingen tvil om at byggebransjen er på vei mot mer ombruk, og at fremtiden er sirkulær!

Bilder fra dagen:

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing