EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Politikere fra MDG, FRP, SP og AP var til stede og deltok i samtalen under dagens frokostmøte på Mesh.

Hvordan sikre rask energieffektivisering av bygg?

Potensialet for energisparing i bygg er stort, men for å nå målene om å redusere energibruken i Norge må det betydelig strengere lovgivning og kraftigere virkemidler til. Selv om energieffektivisering er et viktig tema, er det dessverre ikke nok tiltak for å øke energieffektivisering i landet. Derfor arrangerte EFO, sammen med Naturvernforbundet, Nelfo, NOVAP og Zero, et frokostmøte 26. april på Mesh. Det var over 215 påmeldte til arrangementet, hvorav rundt 60 fysiske deltakere på Mesh. Se opptaket fra arrangementet her.

Sintef Community presenterte sin nye studie om potensialet for energisparing i bygningsmassen mot 2050. Synne Krekling Lien representerte Sintef Community, og innledet med å fortelle om hvor mange TWH som faktisk blir brukt i bygningsmassen (næringsbygg og boliger) i Norge over et år:

"Bygningsmassen er en stor energibruker, da snakker vi om alle boliger og næringsbygg i Norge. Bygningsmassen i 2020 brukte ca. 63 TWH til elektrisitet. Dette tilsvarer over halvparten av elektrisitetsbruken i Norge."
Hun fortsatte med å fortelle om potensialet vi har:

"Vi vet fra forskningen av byggene våre har store potensialer for å bli mer energieffektive, og det er stort potensiale for å spare mer energi."

Krekling Lien viser til at det er mange positive grunner til å jobbe aktivt for energisparing. Hennes viktigste poeng var: Det er stort potensiale for energisparing i bygg, men det utløses ikke av seg selv.

Synne Krekling Lien, Sintef Community


Vi fikk også besøk av Nelfos Tore Strandskog, som fortalte om EU sine planer for å gjøre seg mer uavhengig av russisk gass. Strandskog poengterte at Energieffektivisering er viktig, men at det ikke har blitt tatt skikkelig tak i:

"Vi har hatt mange forskjellige politiske farger opp gjennom årene, men ingen har klart å gripe fatt i problemet på en riktig måte, men det er håp, og det skjer ting."

Han fortalte også om hvordan det grønne skiftet er med på å skape nye arbeidsplasser:
"På verdensbasis er det millioner av jobber som skapes på grunn av det grønne skiftet."
"Innenfor vår verdikjede annonserte vi det NVE nå sier, at potensialet på 13TWH - lønnsom energieffektivisering i bygg - vil man kunne utløse godt i mot 40 tusen arbeidsplasser, og det er masse jobber."

Tore Strandskog, Nelfo

Frank Jaegtnes(EFO) og Rolf Iver Hagemoen(NOVAP) tok opp temaet "Hva skal til for å få fart på energieffektivisering og lokal energiproduksjon i Norge?"
Ordstyrer Anne Karin Sæther stilte spørsmålet: Hva må politikerne forte seg med å gjøre?

"Her er det noen veldig konkrete forslag til å få til energisparing. Det å sette et veldig konkret mål og et mål på sparte kilowattimer, og deretter sørge for at mandatet fokuserer på hva som skal til av teknisk nøytrale virkemidler for å få dette utløst."

"Det er for komplisert i dag. Det er alt for mange barrierer underveis. Vi opplever at aktører kvier seg for å søke Enova for enten så er det for lite eller for mye. Det er for mange barrierer. Enova må forenkle prosessen og ha veldig konkrete mål og måle det som virker i forhold til å få ned energibruken."

Anne Karin Sæther, Rolf Iver Hagemoen(Novap) og Frank Jaegtnes(EFO)


Etter EFO og NOVAPs samtale, fikk vi høre fra Henrik Glette i Statnett. Han fortalte om Statnett sine prognoser, og at norsk kraftoverskudd kan bli spist opp innen 2026. Deretter fikk vi høre fra Norsk Industri v/ Jeanette Iren Moen, som fortalte om hvorfor tilgang på store mengder fornybar kraft er viktig for den kraftkrevende industrien vi har i Norge.

Mot slutten av frokostmøtet inviterte vi opp politikerne til diskusjon om energisparing og energieffektivisering.

Alle politikerne var enige om en ting: Energieffektivisering er viktig.

F.v: Anne Karin Sæther, Einar Wilhelmsen(MDG), Marius Arion Nilsen(FRP), Ole Andre Myhrvold(SP) & Stein Erik Lauvås(AP)

Helt avslutningsvis fikk vi høre noen ord fra nylig gjenvalgte leder for Naturvernforbundet, Truls Gulowsen:
"Det er fantastisk at alle er enige om at enøk og energieffektivisering er viktig og riktig. Dette av to grunner. Det ene er selvfølgelig fordi vi trenger mer fornybar energi, og frigjøre energi. Norge er jo bare 51% fornybart. Og grunn 2: Vi må gjøre det fordi alternativet ofte er å la det gå utover natur, om man lar veksten fortsette helt uhemmet, og det kan vi ikke tillate. Det er både energi, penger og natur som er grunnen til at enøk er løsningen på kinderegg-problemet."

Truls Gulowsen, leder for Naturvernforbundet

Takk for oppmøtet, og en ekstra stor takk til alle innlederne og arrangørene samt Mesh for et vel-gjennomført frokostmøte.

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing