EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE
Frank Jaegtnes i nissekostyme. Illustrasjon.

Julehilsen 2021

Kjære medlem,

Vi er på vei inn i nok en spesiell jul. På julemøtet i begynnelsen av desember var temaet «Fra omstilling til tilbakestilling?» der ideen var å ta del i analytikeres tanker om post-Covid tiden. Lite visste vi at det samme kveld kom nye nedstengninger. Flere av dere som var til stede måtte umiddelbart begynne å rigge egen virksomhet for nok en ny hverdag. Endringsberedskapen ble igjen satt på prøve.

Ser vi så tilbake på 2021 som fortsatt har vært preget av Covid så kan vår bransje likevel notere seg et godt år med positiv utvikling. Grossistvirksomheten hadde de tre første kvartalene en akkumulert vekst på 10.9% og tilsvarende vekst hos leverandørene var på 4,7%. Dette viser at vi opererer i en bransje som er samfunnskritisk og en viktig del av den grønne omstillingen. Uansett hva som måtte treffe landet så trenger vi elektrifisering og den infrastrukturen vil leverer.

Under Arendalsuka i august lanserte vi på nytt en oppdatert versjon av Elbarometeret. Utviklingen er positiv og gikk opp noen tiendeler, men ligger fortsatt på 53% elektrifisering. Tilbakemeldingene vi får i dialog med politikere, myndigheter og bransjer viser at det er et økende behov for våre løsninger og kompetanse. Samtidig må vi ta innover oss at også vår bransje endrer form og må tilpasse seg nye arbeidsformer og økt bruk av ny teknologi og digitalisering.

For Elektroforeningen har dette vært digitaliseringens år. I vår ble vi tildelt rollen som leder for det regjeringsutnevnte samordningsrådet for digitalisering av BAE-næringen. Dette var en viktig milepæl for vårt digitale veikart der vi ønsker å ta en sentral rolle i digitaliseringen av BAE-næringen. Elektroforeningen var også medstifter av PDT-Norge som er en forening som skal utvikle felles produktdatamaler for hele næringen. Vi fikk også fornyet tillitt som medlem i styret for ETIM International. Det har også vært en svært positiv utvikling for EFObasen. Gjennom året har kvaliteten blitt betydelig forbedret samtidig som det nå legges store ressurser inn på å forbedre logistikkinformasjonen for de produktene som selges gjennom grossist. Det dreier seg både om implementering av nye felt i EFObasen samt kompletting av innhold. En stor takk til alle dere som bidrar i dette arbeidet. Oppslutningen er rett og slett imponerende! Nytt av året er også fokus på EPD (Environmental Product Declaration) der det er økt etterspørsel blant kundene. Vi har både fått på plass generatorer for utvikling av PDTer og koblinger til EPD databaser for nedlasting av informasjon digitalt til EFObasen. Dette er i tråd med de målene vi satte oss for 2021.

I løpet av året ble det åpnet opp for noen fysiske møter til stor glede for både oss og dere som deltok. Likevel ble de fleste arrangement gjennomført digitalt også i år. Det positive er at vi har hatt større aktivitet og flere møteplasser med større oppslutning. Hverdagen blir nok en kombinasjon av fysiske og digitale møteplasser, men vi vil fortsette med å utvikle fysiske møter til å bli en god arena for bransjen.

En god måling på Elektroforeningens relevans og betydning er tilsiget av nye medlemmer. Det er gledelig å kunne melde at vi har fått inn 13 nye medlemmer i løpet av året.

Det er vanskelig å spå om 2022 da det gjelder utviklingen av Covid, men vi er trygge på at vår bransje uansett har en viktig rolle i det nye året en forsiktig optimisme vi går inn i det nye året.

Vi i EFO setter stor pris det gode og ryddige samarbeidsklima vi har i bransjen. En stor takk til alle dere som også engasjerer dere i våre styrer og faggrupper. Dere har gjort en formidabel innsats i et spesielt år.

Til slutt ønsker jeg dere alle en fredfull og fin høytid. Ta vare på hverandre og hold dere friske, så møtes vi til et riktig godt 2022.

Julehilsen

Frank

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing