EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGER

Lansering av ny rapport 15/4 kl. 14 - Hvilke virkemidler skal til for å øke rehabiliteringstakten i yrkesbygg?

Av:
Last ned PDF
8.4.2021

Få med deg lanseringen av ny rapport i regi av IEE (samarbeide mellom Nelfo og EFO) - onsdag 15/4 kl. 14-15.

Klimadebatten i Norge preges av økende motstand mot vindkraft, nettutbygginger og elektrifisering av sokkelen. Ved å realisere potensialet for energieffektivisering kan vi realisere den grønne omstillingen, samtidig som miljøkonsekvensene minimeres. Miljøvernorganisasjoner, næringsaktører og myndigheter ser nå på byggsektoren som et område som trenger økt klimapolitiskoppmerksomhet.

Det er allment akseptert og godt dokumentert et betydeligenergieffektiviseringspotensiale i eksisterende bygninger, som lettest og billigst utløses i forbindelse med rehabilitering av bygninger. IEE har engasjert Thema til å utrede hvordan en grønn rehabiliteringsstrategi i Norge kan utformes, inspirert av EU. EUsRenovation Wave har satt som mål å minst doble energirehabiliteringsraten i bygninger innen 2030.

IEE har bedt Thema utrede hvordan norske myndigheter kan utforme og realisere et tilsvarende mål, og foreslå effektive virkemidler for å øke rehabiliteringstakten i bygninger med fokus på tekniske tiltak. Gode og riktige virkemidler vil kunne motvirke barrierene i markedet, og bidra til at energieffektivisering får større fokus når bygninger rehabiliteres.

Hvordan kan myndighetene sette et mål for energirehabilitering av bygg, og i samarbeid med elektrobransjen frigjøre minst10 TWh konfliktfri kraft? Thema kommer og presenterer rapporten, og Kommunal-og moderniseringsminister Nicolai Astrup (H) kommer for å motta rapporten.

Les mer her

Meld deg på her

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing