EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Mangel på materialer gjør elektrobransjen sårbar

I en tid med mye usikkerhet er det viktig å skape et tettere samarbeid på tvers av verdikjedene. Verden står midt i en av de største krisene på mange år, og for at elektrobransjen skal komme seg over denne kneika, skal det mer til enn å fortsette som før. Under webinaret «Materialmangel: samarbeid for å minimere risikoen for alle» fikk vi høre fra Jonas Normann, Marketing & Sustainability VP hos Schneider Electric og Øyvind Hagen, Divisjonsdirektør Østlandet i Bravida Norge AS. De fortalte om hvordan utfordringene har vært, sett fra leverandørene og entreprenørene sin side. Vi fikk også besøk av Rolf Markussen fra Advokatfirmaet Grette, som tok oss gjennom kontraktene og de avtalene vi har inngått og kanskje skal inngå fremover.

Utfordringene sett fra leverandørene

Jonas Normann fra Schneider Electric fortalte at de ser en økning av usikkerhet rundt leveransetider. Det er vanskelig å få bekreftelse på leveransedatoer og prisendringer. Noe av grunnen til dette er at det er manko på mikrobrikker.

Videre gikk Normann inn på hva som skal til for å gjøre situasjonen litt bedre:

Vi kan ikke ha på skylapper og håpe at alt går bra til slutt. Vi er nødt til å være transparente, forteller Jonas Normann fra Schneider Electric.

Å være transparente gjennom hele verdikjeden er nøkkelen til å få det til å gå rundt.

-         Det handler rett og slett om en nærere og mer åpen dialog.

Normann sier at det er grunnleggende med en tidlig og tydelig forventningsstyring, og at det er viktig at man kan skape rom for å være fleksible i forbindelse med fremdriftsplanlegging. Han poengterer også at bransjen må være proaktive i møte med egne kunder – spesielt med fokus på den økende leveranseusikkerheten, og egne risikoreduserende tiltak.

Normann ga også et tips om risiko: - Ikke bli stående med en for stor del av risikoen, når den globale risikoen i sin helhet har økt.

Utfordringene sett fra entreprenørene

Bravida er den største tekniske entreprenøren i Norge, og de har store ambisjoner om å fortsette å vokse. Øyvind Hagen fra Bravida fortalte om noen av tiltakene de har satt i gang. De jobber med å bli tidligere involvert i prosjektene de jobber med. Hagen forteller blant annet at de beste prosjektene de er med på, er dem hvor de kan gå tidlig inn og jobbe tett sammen med kunden for å finne den beste løsningen, designe løsningen og sørge for at kunden får ønskene sine oppfylt.

Det har vært mange krevende faktorer for entreprenørene de siste årene, spesielt på grunn av økende råvarepriser og leveranseutfordringer. Siden 2019 har det vært en kraftig økning i råvareprisene, og spesielt kobberprisene har gått opp enormt i pris. I mai i år kunne Finansavisen fortelle at kobberprisene nesten har doblet seg siden mai 2020.

Hagen sier også at det har vært betydelig økning i transportkostnadene:

-         Den mest dramatiske økningen ser vi i transportkostnadene, som har økt med nesten 1000% siden 2019. Dette er blant annet på grunn av forstyrrelser i containertrafikken, og mangel på sjåfører i Europa.

-         Det er viktig å erkjenne at dette er en situasjon vi må leve med i lengre tid. Vi må ikke tro, som mange kanskje trodde om koronapandemien, at dette går fort over. Det gjør det ikke. Vi bruker store ressurser på å få kontroll. Det kan ta flere år før markedet er stabilisert.

Kontraktene

Rolf Markussen er advokat, og jobber for advokatfirmaet Grette. Han har de siste to årene fått en sterk økning i henvendelser rettet mot risiko og ansvar for forsinkelser.

Markussen forteller at det er to hovedbudskap han ofte starter med i slike saker: Det første budskapet er at man må huske å varsle om store endringer og forsinkelser. Om man er i en situasjon, enten som leverandør eller som teknisk entreprenør med forsinkelser eller voldsomt økte materialpriser så må du varsle kundene dine om det.
Disse kontraktene dere har med å gjøre har varslingsregler, men det er ikke bare for å varsle og kreve noe, det er for å informere som både Øyvind og Jonas var inne på. Dette er et samspill, det skal være en dialog.

Det andre Markussen sier når han får henvendelser er: - Vi må se på alternative leveranser når vi kommer i disse utfordringene.

I tillegg retter Markussen fokuset mot kontraktstypene:

-         I dagens situasjon må man i enda større grad også se på kontraktstypene og kontraktsmodellene.

-         Det er ingen tvil om at samspillskontraktene, kontraktene hvor man involverer tekniske entreprenører og leverandører tidligere, er en mye riktigere kontraktsform i den situasjonen hele verden er i om dagen.

-         Har man kontrakter med låste priser, uten lønns- og prisstigningsklausuler så vil man ha en utfordring med de prosjektene som da er inngått i tiden før disse voldsomme prisstigningene som vi har sett i år.

 

Vil du se hele webinaret? Det kan du gjøre her.

Kort om IEE:

IEE er kort fortalt et samarbeid mellom Nelfo og EFO. IEE står for «Interessegruppen for energieffektivisering», og er skapt for å bidra til å øke kunnskapen om energieffektivisering hos medlemmene våre og markedet. Energieffektivisering er svært dagsaktuelt, og er et av bidragene inn mot den grønne omstillingen. IEEs medlemmer har kompetanse om tekniske løsninger som blant annet bidrar til å  redusere energibruken i yrkesbygg. Les mer om IEE her.

 

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing