EFO BASENSTATISTIKKNÆRINGSPOLITIKKBLI MEDLEM / KUNDEOM EFONEDLASTNINGERIEE

Bilde: Ida Thorendahl, markedsdirektør i Elektroforeningen EFO og sertifisert mangfoldsleder.

Mangfold åpner nye dører for elektrobransjen

Det er ikke noen hemmelighet at elektrobransjen mangler kjønnsbalanse. Forskning viser at bedrifter med godt mangfold får økt produktivitet og innovasjon. Om Norge skal bli verdens første helelektriske samfunn er vi nødt til å satse sterkere på innovasjon. Elektrobransjen er både spennende og fremtidsrettet, nå må jobben være å få med flere kvinner på laget.

Mangfold – viktig for bransjen

Vi vet at mangfold er en viktig brikke for at man skal øke produktivitet og innovasjon i bedrifter, allikevel mangler elektrobransjen kvinner.

- Mangfold og Innovasjon er nøkkelen til bransjens fremtid. Dersom vi forsetter med å rekruttere folk fra kun halvparten av befolkningen får vi ikke nok fart og utvikling. Kvinner har i snitt høyere utdanning enn menn, samt høy kjøpekraft. Om vi ikke klarer å hente dem inn til lederstillinger står bransjen i fare for å bli akterutseilt fordi løsningene som utvikles ikke blir gode nok, sier Thorendahl.

I 2019 gjorde Elektroforeningen (EFO) en potensialstudie hos sine medlemmer gjennom Seema – senter for mangfoldsledelse, hvor målet var å finne status i bransjen på kjønnsbalanse, og i tillegg synliggjøre potensialet som allerede ligger der. Har det vært noen endring siden den gang?

- Det er nettopp dette vi tar opp tråden på igjen nå. Under Eliaden 2022 kommer vi til å presentere helt ferske tall. Gjennom Elektroforum og medlemmene våre gjør vi en undersøkelse om ikke lenge, for å se på både kjønnsbalansen og potensialet i bransjen. Vi håper det har skjedd noe siden 2019! Vi er veldig spent på å se resultatene, det blir en god pekepinne på hva vi har gjort riktig, og hva vi må jobbe mer med i tiden fremover.

Bransjen er for alle

Hvor er det bransjen må endre seg for å skape rom for kvinner?

- Elektrobransjen har en lav kvinneandel. Noe av det kan kanskje skyldes kulturen, men det kan også hende man rett og slett mangler informasjon og kunnskap om bransjen. Det er viktig å vise at bransjen er for alle – uavhengig av kjønn, etnisitet og kulturell bakgrunn. Bransjen vår består av et stort spekter av ulike jobber, og vi trenger dermed mange forskjellige mennesker. Om vi ikke rekrutterer kvinner, går vi dessverre glipp av verdifull arbeidskraft.

Det sies at endring må begynne på toppen – hva betyr dette for mangfoldet?

- Det stemmer, endring begynner med forankring på toppen, og kunnskap om mangfoldsledelse. Vi trenger flere kvinner i alle nivåer, dette vil skape gode ringvirkninger for resten av bransjen. Vi trenger gode, tydelige ledere som tør å inkludere, og tør å omfavne annerledeshet.

Mangfold er et kollektivt ansvar

Hva er ditt beste tips til bedrifter som ønsker å øke kvinneandelen sin?

- Mitt beste tips vil definitivt være å omfavne annerledeshet. Ta imot annerledeshet med vidåpne armer, og vis forståelse for at ikke alle er like. Og husk, det er alltid lov å spørre om hjelp. EFO er her for å hjelpe bransjen vår, de fantastiske leverandørene og grossistene våre, og vi er her om noen lurer på hvordan man skal kunne øke mangfoldet sitt. Det finnes ingen dumme spørsmål. Jeg tror vi alle har et kollektivt ansvar for å øke mangfoldet i bransjen vår, det kan nemlig ikke gjøres alene.

EFO kårer Elektrokvinnen 2022

I lys av kvinnedagen 8. mars, og av inspirasjon fra teknologibransjens «Norges 50 fremste tech-kvinner», ønsker EFO å løfte frem Norges elektrokvinner. Elektrokvinnen 2022 er en kåring som skal bidra til å løfte fokus mot mangfold, kjønnsbalanse og likestilling innad i elektrobransjen. For at elektrobransjen skal fortsette å gjøre det enda bedre i årene fremover, trenger vi å øke kvinneandelen.

- Det er viktig for oss å løfte frem heltene og forbildene i bransjen. Få frem hvor tøffe og flinke de er, gjennom å vise hvor bra elektrobransjen kan være. Vi ønsker flere kvinner, men har fremdeles en lang vei å gå. Endring må forankres i toppledelsen, slik at vi kan få en mer moderne bransjekultur, sier Ida Thorendahl, markedsdirektør i Elektroforeningen EFO.

Kåringen av Elektrokvinnen 2022 vil foregå under Eliaden, og nominasjonene vil være åpne fra og med 8. mars. Nominasjonene stenges 15. mai. Nominer din kandidat til Elektrokvinnen 2022 her.

Siste nyheter

Bli medlem i EFO
Bli medlem
Design og utvikling av M51 Marketing